რეკლამა

„ახალი“ ბარათის უფასოდ მიღება შესაძლებელია ლიბერთის ფილიალებსა და სერვისცენტრებში, ასევე ინტერნეტბანკით - ლიბერთის მომხმარებლისთვის.

რეკლამა

ცოდნის კაფე სოციალური საწარმოს წარმატებული მაგალითი, წნორის გული და ცოდნის გავრცელების სივრცე გახდა, რომელიც თავიდან წნორელი გოგოების ოცნებებში აშენდა, შემდეგ რეალობად იქცა.

რეკლამა

ბარათის შეკვეთა, მისი დაბლოკვა და გააქტიურება, ბარათის უსაფრთხოების სერვისის ჩართვა ან გაუქმება, ინტერნეტბანკის აქტივაცია ან პაროლის განახლება, სმს მომსახურების ჩართვა და გაუქმება, კომუნალური გადახდების გადახდა და საკუთარ ანგარიშებს შორის თანხის გადატანა. აღსანიშნავია, რომ ქოლ ცენტრის მეშვეობით შესაძლებელია გზავნილების განაღდებაც.