პარტნიორის კონტენტი

პუბლიკა

ბიზნესის ეთიკურად წარმოება, ადამიანის უფლებებისა თუ შრომითი სტანდარტების დაცვა, გარემოზე ზრუნვა, მომხმარებელთან პასუხისმგებლიანი ურთიერთობა, სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მონაწილეობა და ბიზნეს საქმიანობის გამჭვირვალობა

პუბლიკა

ამ ეტაპზე, „ბიოქიმფარმი“ ფაგების ექსპორტს 8 ქვეყანაში ახორციელებს, 60-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს და 2 საერთაშორისო პატენტს ფლობს. თუმცა, თითქმის 100 წლიანი გამოცდილების მქონე საწარმოს წინ კიდევ არაერთი გეგმა და მიზანი აქვს.

პუბლიკა

ახალი კრიტერიუმები, რომლის მიღწევასაც პროგრამა მიზნად ისახავს 2023 წლისთვის, სულ ცოტა 105 000 ადამიანისთვის სამუშაოს მოძიების პროცესში დახმარებას მოიცავს. პროცესში ყურადღება ქალების, ახალგაზრდებისა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერაზე გაკეთდება, გადამზადებული ზრდასრული მოსწავლეების რიცხვი კი 20%-ით გაიზრდება.

პუბლიკა

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინიციატივით, „ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში“ 2012 წლიდან ტარდება. კონკურსის წესები საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპებს ეფუძნება.