ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყება — ნახეთ განრიგი 

პუბლიკა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განცხადებით, 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 26 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.

საგნისა და სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე დარეგისტრირებულები პროცესში  5 ივლისიდან  ჩაერთვებიან. 5 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსიც. მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 17 და 18 ივლისს  ჩააბარებენ.

გამოცდების დეტალური განრიგი:

ერთიანი ეროვნული  გამოცდები
ქართული ენა და ლიტერატურა
 • 3 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 5 ივლისი (პირველი სესია);
3 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;
4 ივლისი (პირველი სესია) – აფხაზური ენა;
უცხოური ენა
 • 8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
 • 9 ივლისი (პირველი და მეორე  სესია) – ინგლისური ენა;
 • 10 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;
 • 10  ივლისი (მეორე სესია) – რუსული  ენა;
 • 10  ივლისი (მეორე სესია)  – გერმანული ენა;
 • 10 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;
ზოგადი უნარები (სომხურად)
 • 11 ივლისი (მეორე სესია);
ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულად)
 • 11 ივლისი (მეორე სესია);
მათემატიკა
 • 12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
ისტორია
 • 15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 16 ივლისი (პირველი სესია);
ქიმია
 • 16 ივლისი (მეორე სესია);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • 18 ივლისი (პირველი სესია);
ბიოლოგია
 • 19 ივლისი (მეორე სესია);
სამოქალაქო განათლება
 • 23 ივლისი (მეორე სესია);
გეოგრაფია
 • 24 ივლისი (პირველი სესია);
ლიტერატურა
 • 25 ივლისი (პირველი სესია);
ფიზიკა
 • 26 ივლისი (პირველი სესია).
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი
 • 5  ივლისი (მეორე სესია);
საერთო სამაგისტრო გამოცდა
 • 17 ივლისი   (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
 • 18 ივლისი (პირველი  და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;
საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის/საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდა
5 ივლისი (მეორე სესია)
 • უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;
10 ივლისი (მეორე სესია)
 • აზერბაიჯანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
11 ივლისი (პირველი სესია)
 • საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდა;
 • სომხური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
 • მუსიკა;
 • ფიზიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
15 ივლისი (პირველი სესია)
 • გეოგრაფია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
15 ივლისი (მეორე სესია)
 • ბიოლოგია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
16 ივლისი (პირველი სესია)
 • მათემატიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
16 ივლისი (მეორე სესია)
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
19 ივლისი (პირველი სესია)
 • იტალიური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);
 • ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის) (წერითი ნაწილი);
 • ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);
 • სპორტი;
19 ივლისი (მეორე სესია)
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/კომპიუტერული ტექნოლოგიები (წერითი ნაწილი);
21 ივლისი (პირველი და მეორე სესია)
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/კომპიუტერული ტექნოლოგიები (პრაქტიკული ნაწილი);
22 ივლისი
 • იტალიური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(საუბრის ნაწილი);
 • ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);
23 ივლისი (პირველი სესია)
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა; მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I – IV);
25 ივლისი (პირველი სესია)
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • ისტორია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
26 ივლისი (პირველი სესია)
 • ქიმია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).