მოგმართავთ პარლამენტსა და მთავრობას, უკან გაიწვიეთ კანონი - ფსიქოლოგების განცხადება

პუბლიკა

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში, კვლევით ცენტრებსა და პროფესიული სერვისის სფეროში მომუშავე ფსიქოლოგები პარლამენტსა და მთავრობას განცხადებით მიმართავენ უკან გაიწვიონ რუსული კანონი.

განცხადებას ამ დროისთვის 437 ადამიანი აწერს ხელს. სია 24 საათში განახლდება.

„პუბლიკა“ განცხადებას სრულად გთავაზობთ:

„ჩვენ, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში, კვლევით ცენტრებსა და პროფესიული სერვისის სფეროში მომუშავე ფსიქოლოგები მოგმართავთ საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას უკან გაიწვიოთ “უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ” კანონი, რომელიც ახდენს ადამიანების და ორგანიზაციების სეგრეგირებას „უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლობის“ ნიშნით.

ფრაზეოლოგია – ‘უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი’ – გულისხმობს კონტექსტს, სემანტიკურ ველს, რომ ეს/ის [ვინმე, ორგანიზაცია თუ ამ ორგანიზაციაში დასაქმებული ინდივიდი] არის უცხო, საზიანო, საეჭვო, არასანდო, მიუღებელი და ა.შ., და ამ განსაზღვრებით ქმნის წინაპირობას საზოგადოების ფრაგმენტაციის, უნდობლობის ზრდისა და კონკრეტული ჯგუფების სტიგმატიზაციისა და რეპრესიისათვის.

ჩვენ, ფსიქოლოგები, მივყვებით რა ჩვენი პროფესიის ეთიკურ სტანდარტებს, პატივს ვცემთ ყველა ადამიანს და ვაღიარებთ ადამიანის  უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას ჩვენი პროფესიული საქმიანობის – სწავლების, კვლევისა და სერვისის – განხორციელების ძირითად პრინციპად. ამ დეკლარაციის მუხლი 22 მიუთითებს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, საკუთარი ღირსება და პიროვნული თავისუფალი განვითარება მოახდინოს საერთაშორისო თანამშრომლობითაც.

საქართველო, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო,  საქართველოს კონსტიტუციით უზრუნველყოფს ადამიანის საყოველთაო უფლებათა დეკლარაციით განსაზღვრული ძირითადი პრინციპების დაცვას. მათ შორის სოციალურ სოლიდარობას, ადამიანის ღირსებას, სამართლის წინაშე ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აკრძალვას რაიმე ნიშნის ან სხვა შეხედულებების მიხედვით, პიროვნების თავისუფალ განვითარებას, კონსტიტუციაში მითითებული ადამიანის ძირითადი უფლებების გავრცელებას ასევე იურიდიულ პირებზე.

აქ ჩამოთვლილია თქვენ მიერ შემოთავაზებული კანონის  ის მუხლები, რომელიც იწვევს გაუგებრობას, წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციის ზემოთ მითითებულ მუხლებთან და ხელს უწყობს საზოგადოების პოლარიზაციასა და გარკვეული ჯგუფების სტიგმატიზაციას. ესენია:

a) მუხლი 2. „უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის“ ერთადერთ კრიტერიუმად მიიჩნევს წლიური შემოსავლის 20% მეტს უცხოეთიდან. ფულადი შემოსავალის რაოდენობა ვერ პასუხობს ისეთ შინაარსობრივ კითხვებს, როგორიცაა რა არის „ძალა“ და „ინტერესი“ და ამ ლოგიკით საქველმოქმედო და ფილანტროპიულ საქმიანობას გარედან იძულებად მიიჩნევთ და ცვლით ტერმინების შინაარსს.

b) მუხლი 3. „უცხოური ძალა“ არის ნებისმიერი სტრუქტურა და/ან კერძო პირი, რომელიც რეგისტრირებულია უცხოეთში ან არის უცხოეთის მოქალაქე. ამ ლოგიკით თქვენ მიერ სამიზნედ არჩეული ორგანიზაციები, რომლებიც დაფინანსებას იღებენ ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკის, ამერიკის განვითარების სააგენტოს, გერმანიის ტექნიკური დახმარების თუ სხვა საერთაშორისო ფონდებიდან, ემსახურებიან უცხოური ძალის ინტერესებს, რაც არაადეკვატური ტერმინია ისეთი საქმიანობისათვის, როგორიცაა კვლევა, თავისუფალი მედია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეინსტიტუციონალიზაცია და მათთვის ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობების შექმნა, სოციალური დახმარება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებით უფასო უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განათლება და ა.შ.

c) მუხლი 8. მონიტორინგი. 2. მონიტორინგის დაწყების საფუძველი.

ბ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთვის წარდგენილი წერილობითი განცხადება, რომელიც შეიცავს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ კონკრეტულ ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ სათანადო ინფორმაციას.

აღნიშნული პუნქტი, სულ მცირე, გაუგებარია საჯაროობისა და გამჭვირვალეობის კონტექსტში, რადგან არ არის მითითებული, რა შემთხვევაში იწყება მონიტორინგი წერილობითი განცხადების საფუძველზე. გაურკვეველია, მონიტორინგი იწყება მაშინ, როდესაც წერილი ხელმოწერილია თუ არა; ეს წერილი ხდება საჯარო და წარედგინება იმ ორგანიზაციას, სადაც იწყება მოკვლევა თუ არა. ეს ჩანაწერი პირდაპირ ახალისებს ცილისწამებასა და გარკვეული ჯგუფების მიმართ მტრული დამოკიდებულების უკონტროლო გამოხატვას.

ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს კანონპროექტი, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებს და გამჭვირვალობას, არ უნდა არღვევდეს ადამიანისა და ორგანიზაციების ძირითად უფლებებს, განვითარებისა და საქმიანობის თავისუფლებას, არ უნდა იყოს სეგრეგაციისა და სტიგმატიზაციის საფუძველი, არ უნდა ქმნიდეს უკონტროლო სივრცეს ადამიანებისთვის უარყოფითი და ცრუ იარლიყების მიწებებისათვის“,- ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.

 

სახელი, გვარი, აფილაცია ორგანიზაცია
1 Ნანა აღაპიშვილი ფსიქოლოგი “საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობა”

 

2 მერი  გელაშვილი ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”

“ლივინგ მუზეუმი თბილისი”

3 ნინო ცინდელიანი ფსიქოლოგი “Პარტნიორობა თანასწორობისთვის-ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი”-რუსთავი
4 Ნინო ნანუაშვილი ფსიქოლოგი “Პარტნიორობა თანასწორობისთვის-ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი”-რუსთავი
5 Მარიამ რაზმაძე ფსიქოლოგი Ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი
6 სოფო ცაგარეიშვილი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი “კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა”
7 თინათინი ალუდაური ფსიქოლოგი “Პარტნიორობა თანასწორობისთვის-ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი”-რუსთავი
8 ივანე დარბუაშვილი Ფსიქოლოგი  

SOS-ბავშვთა სოფელი

9 ნატა ასათიანი ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10 Გიორგი დონაძე ფსიქოლოგი Საქართველოს ფსიქო-ონკოლოგიის საზოგადოება
11 Ნატა  მეფარიშვილი ფსიქოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

Ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი

12 Სოფო კოკოლიშვილი ფსიქოლოგი Სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია

 

13 ნანა ცინცაძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი “პარტნიორობა თანასწორობისთვის -ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი”
14 თამუნა ბოკუჩავა ფსიქოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
15 ლელა ლეჟავა ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
16 ელენე ბერიკაშვილი ფსიქოლოგი Გიორგი ჭეიშვილის მენტალური

ჯანმრთელობის ცენტრი “ფსიქეა”

17 Ნინო ჩალაძე Ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი Ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”
18 Ნათია სორდია ფსიქოლოგი ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი
19 ნატა სამადაშვილი ფსიქოლოგი სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი
20 გიგა მამინაშვილი ფსიქოლოგი კავკასიის ფრანგული სკოლა
21 Შოთა ბერულავა Კლინიკური ფსიქოლოგი Ფსიქოლოგიის სკოლა ანიმოტერმი
22 Მაია მაზანიშვილი ფსიქოლოგი კანადის ფსიქოთერაპიისა და კონსულტირების ასოციაცია.

კანადის ფსიქოლოგთა ასოციაცია.

ECSS ფსიქოლოგიური სერვისი.

23 ქეთი პეტრიაშვილი ფსიქოლოგი თბილისის აუტიზმის ცენტრი
24 გიორგი წოწკოლაური ფსიქოტრავმატოლოგი ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25 ცოტნე ნანავა ფსიქოლოგი “ლივინგ მუზეუმი თბილისი”
26 Ანა დარახველიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი Ფსიქოლოგიის სკოლა ანიმოტერმი
27 Ანა ტიკარაძე ფსიქოლოგი Მოწვეული ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი
28 ნათია კუჭუხიძე ექიმი ნევროლოგი, ფსიქოთერაპევტი თბილისის ფსიქიკური ჯანდაცვის კრიზისული ინტერვენციის სამსახური
29 Სალომე კოპალიანი ფსიქოლოგი “Პარტნიორობა თანასწორობისთვის-ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი”-რუსთავი
30 თინათინ ნორაკიძე ფსიქოლოგი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
31 ივანე საათაშვილი ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
32 ირინე მჭედლიძე კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი “თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი”
33 ნათია ზაბახიძე ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
34 ელენე სამუშია ფსიქოლოგი “ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი”
35 ია ლომინაშვილი Ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
36 Მათე ჭანტურია Ფსიქოლოგი, ბავშვთა ფსიქოლოგი ,,Fundacja PROM Integracji”’ Wroclaw, Poland
37 მაია ხოსიტაშვილი ფსიქოლოგი ფსიქოგანათლები ცენტრი – ,,Psycho-Solutions”

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

38 ელენე ყურაშვილი ფსიქოლოგი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
39 Მარიამ ჯახველაძე ფსიქოლოგი Ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
40 პაატა ჯოლბორდი ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი
41 ქრისტინე ლორთქიფანიძე ფსიქოლოგი, მკვლევარი კვლევითი კომპანია “ანოვა”, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
42 თორნიკე ჩიხლაძე ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივესიტეტი
43 Ნატალია მიქელაძე ფსიქოლოგი Სტუდია ,,ეიდისი”

Მასწავლებლის სახლი

44 თეონა ლოდია ფსიქოლოგი თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
45 თამარი ქობულაძე Შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგი Ასოცირებული პროფესორი, Სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
46 Ნატალია მჭედლიშვილი ფსიქოლოგი Ასისტენტ-პროფესორი სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
47 Მედეა რუსიშვილი Ფსიქოლოგი
48 ანი ბუიღლიშვილი ფსიქოლოგი დამფუძნებელი “Edukids ბავშვთა განვითარების სივრცე”

 

49 თამარ აზმაიფარაშვილი ფსიქოლოგი Ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. Საკონსულტაციო და კვლევითი ცენტრის ,,ამაე” დამფუძნებელი.
50 ანა ჩიკვილაძე ფსიქოლოგი დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი
51 მაია ჯინჭარაძე გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
52 თამარ ლიპარტელიანი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
53 Ლიკა ბარაბაძე ფსიქოთერაპევტი Კავკასიის უნივერსიტეტი. Samasta-ს დამფუძვნებელი.
54 Თინათინ ბანძელაძე Ფსიქოლოგი Საქარველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი(ჯიპა)
55 ნინო ლომიძე ფსიქოლოგი Მაკ ჯორჯია, ლექტორი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
56 Თინა სოლომონია Კლინიკური ფსიქოლოგი Მანდატურის სამსახურის  ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი
57 სალომე გაფრინდაშვილი კლინიკრი ფსიქოლოგი
58 Ნესტან კაპანაძე ფსიქოლოგი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
59 Ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
60 Ლია ძაგანია ფსიქოლოგი Ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
61 გულნარა მერებაშვილი ფსიქოლოგი ევექსი ნეიროგანვითარების ცენტი “კარავი”
62 ნატალია ჯამასპიშვილი ფსიქოლოგი; ენისა და მეტყველების თერაპევტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
63 თინათინ ჭინჭარაული Ნეიროფსიქოლოგი; ქცევის ანალიტიკოსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
64 ლუკა წურწუმია ფსიქოლოგი; ევექსის ნეიროგანვითარების ცენტრი “კარავი”
65 ლიკა მხატვარი ფსიქოლოგი ააიპ “ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის” და კლინიკა “მიელინი”
66 თამარ ბაკურაძე ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ფსიქოთერაპევტი ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა;
67 მარიამ მეტრეველი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი
68 ანა მგელაძე კლინიკური ფსიქოლოგი ააიპ “მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი”
69 ქეთევან ბოკერია კლინიკური ფსიქოლოგი სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი
70 სოსო დოლიძე კლინიკური ფსიქოლოგი ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი
71 ია შეყრილაძე Ფსიქოლოგი, კლინიკური სოციალური მუშაკი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
72 Ანა ყიასაშვილი ფსიქოლოგი Ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”
73 მარიამ ვაშაყმაძე კლინიკური ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
74 Ირინა ვარდანაშვილი ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
75 Მერი უკლება Განათლების ფსიქოლოგი Სკოლამდელი განათლები პროგრამის კოორდინატორი – “პატრონუსი”
76 Გიორგი სირაბიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი
77 Ნინო კომახიძე ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”
78 Მარიამ მამუკაშვილი Განათლების ფსიქოლოგი, მკვლევარი IPM მარკეტ ინტელიჯენს კაუკასუსი
79 Ზანდა ჩეჩელაშვილი ფსიქოდიაგნოსტი ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი
80 ქეთევან კერესელიძე ფსიქოლოგი ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი – მწვანე სახლი.
81 Სოფიო ტუღუში Კლინიკური ფსიქოლოგი კლინიკა ნიუ ვიჟენი
82 თამარი პინაიშვილი ფსიქოლოგი “Პირველი ნაბიჯი საქართველო”
83 ნინო ნიქაბაძე განათლების ფსიქოლოგი SOS ბავშვთა სოფელი საქართველო
84 მეგი საჯაია ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
85 მარიამ შავლიაშვილი ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი აუტიზმის ქართულ-ამერიკული ცენტრი “ლოლიპოპი”
86 ერეკლე იმედაშვილი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი კავკასიის უნივერსიტეტი
87 ნინო ნიკოლეიშვილი განათლების ფსიქოლოგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
88 ანა მენაღარიშვილი ფსიქოლოგი,კომუნიკაციის,ენისა და მეტყველების თერაპევტი საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია
89 მარიამ ოდილავაძე ფსიქოლოგიის დოქტორი ასისტენტ პროფესორი “ალტე უნივერსიტეტი”
90 ელენე ლურსმანაშილი ფსიქოლოგი, კომუნიკაციის,ენისა და მეტყველების თერაპევტი საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია
91 Ანი ბებიაშვილი Ფსიქოლოგი, ფსიქოკონსულტანტი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი Კერძო პრაქტიკა
92 Სალომე გამხიტაშვილი Კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი Თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი
93 Ნათია სულაძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი”სახლი”; ევროპის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაციის წევრი

 

94 Ანა კოკაია Განათლების ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი;

Ევროპული საბავშვო ბაღის ფსიქოლოგი

95 გვანცა კალანდაძე ფსიქოლოგი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ა(ა)იპ ,,სტუდია ეიდისი” ; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
96 თეკლე გაბელია ფსიქოლოგი
97 Გვანცა ხარაძე ფსიქოლოგი Სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი “კესანე”
98 თამთა საამიშვილი ფსიქოლოგი გამოყენებითი ფსიქოლოგიის და კვლევის ცენტრი
99 ლოლა ლომიძე ფსიქოლოგი სახლი  – ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
100 Ნათია ქავთარაძე Კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ბიოსინთეზის საერთაშორისო ინსტიტუტი (შვეიცარია)
101 Მარიამ ნასარიძე ფსიქოლოგი Დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
102  

თეონა კობახიძე

ფსიქოლოგი Ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი “ღია სახლი”
103 მიხო იაშვილი ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპიის ცენტრი ,,პომელი”

ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი ,,სანამენტე”

 

104 ლიკა ფუტკარაძე კლინკური ფსიქოლოგი ბავშვთა განვითარების ცენტრი “მოზაიკა”, ბათუმი

 

105 Თამარი მაისურაძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის საზოგადოების წევრი
106 ოლია ტერუნაშვილი ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
107 ქრისტინე კანდელაკი ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
108 Გვანცა ჩვამანია Ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი; Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი;
109 Მარი კიკალიშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგი/ფსიქოთერაპევტი Კერძო პრაქტიკა, კბთ საზოგადოება, GABP
110 გვანცა წიწილაშვილი ფსიქოლოგი. აკადემიური და ქცევითი თერაპევტი ”ბრაით აკადემია”
111 Ნინო გოგილაშვილი ფსიქოლოგი Ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”
112 სოფო ჭუმბურიძე კლინიკური ფსიქოლოგი ,,ი. ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი”.
113 თათია თურმანიძე კლინიკური ფსიქოლოგი ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს

მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

114 მარიამი იველაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

115 Ნინო იაშვილი ფსიქოლოგი  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
Საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია.
116 ნინო ცინცაძე ფსიქოლოგი ბავშვთა და მოზარდთა რეაბილიტაციის ცენტრი ფაზლი

 

117 Მარიამ ღოღელიანი ფსიქოლოგი Polaris Consultancy, Malta
118 Თამარ ციმინტია კლინიკური ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
119 Მარიკა კორკელია Ფსიქოლოგი, ქცევის თერაპევტი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
120 რაზმიკ ბადალიანი განათლების ფსიქოლოგი Educare Georgia
121 Მარიამ სულაძე კლინიკური ფსიქოლოგი მენტალური ჯანმრთელობის რეაბილიტაციის ცენტრი- “სანამენტე”

ფილიპ პომელის სახელობის ფრანგული ფსიქოთერაპიის ცენტრი

 

122 ნინო ხაჭაპურიძე შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი
123 Მარიამ გახუტიშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
124 ნათია მალანია ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი; ფსიქოთერაპევტი; ფსიქოლოგიის დოქტორანტი ფსიქოგანათლებისა და კონსულტაციის ცენტრი “სივრცენი”; “პირველი ნაბიჯი საქართველო”; ბრაით აკადემი; თსუ
125 თამარი ბერიძე განათლების ფსიქოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
126 შორენა ტყეშელაშვილი ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს

მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

127 Ნატა ძაძამია Კლინიკური ფსიქოლოგი, BCBA კერძო პრაქტიკა
 128 ელენე მეი ფსიქოლოგი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “ფსიქეა”
129 მარიამ დემეტრაშვილი ფსიქოლოგი კერძო პრაქტიკა
130 Ელენე ბარამიძე ფსიქოლოგი Ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”
131 Თეა გველესიანი ფსიქოლოგი GIPA- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
132 მაგდა ინანაშვილი სომატური თერაპევტი, ქცევის თერაპევტი ბავშვთა და მოზარდთა რეაბილიტაციის ცენტრი ,,ფაზლი”
133 კიკვაძე ნათია კლინიკური ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
134 Მარიამ ბაკაშვილი ფსიქოლოგი ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
135 Ნათია ფანჯიკიძე Ფსიქოლოგი, არტ-თერპევტი ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”

“ლივინგ მუზეუმი თბილისი”

Კავკასიის უნივერსიტეტი

 

136

ლუსი ჯალაღანია ოკუპაციური თერაპევტი, სოციალური ფსიქიატრიის სპეციალისტი თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი; ბრაით აკადემი.
137 Ნია ძერია ფსიქოლოგი Კავკასიის უნივერსიტეტი
138 Მარიამ გორდელაძე Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი “Პირველი ნაბიჯი საქართველო”
139 Ლუკა გაფრინდაშვილი ფსიქოტრავმატოლოგი Ფსიქო–სოციალური ცენტრი “კლუბი სინერგია”; რეაბილიტაციის ცენტრი “თანადგომა”
140 სალომე საფარიძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, კავკასიის უნივერსიტეტი
141 Ანანო ჟორჟოლიანი Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი Მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი
142 Თინათინ შანიძე Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბავშვთა და მოზარდთა რეაბილიტაციის ცენტრი ,,ფაზლი”
143 Ანა ასათიანი Ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
144 Ეკატერინე ხარაიშვილი ფსიქოლოგი
145 Თამთა კოხრეიძე ფსიქოლოგი “Საქართველოს კარიტასი” – ინკლუზიური განათლების გაძლიერების პროგრამა
146 Თამარ ლალიაშვილი Განათლების ფსიქოლოგი  

 

147 მეგი გეგეშიძე განათლების ფსიქოლოგი

 

148 Თინათინ ქარელი Ფსიქოლოგი, ფსიქოტრავმატოლოგი SOS ბავშვთა სოფელი
149 Ანა ალბუთაშვილი Ფსიქოლოგი Სომატური ფსიქოთერაპიის ცენტრის ფსიქოლოგი, სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის პრაქტიკოსი.
150 იზოლდა კობიაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული  საზოგადოების წევრი
151 Თეკლე მაყაშვილი ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი

(დაცვა შედგება 2024 წლის მაისში).

 

Უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი.
152 Ნინო არაჩემია ფსიქოლოგი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
153 Ჟანა რობაქიძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ფლორთაიმ თერაპევტი Პირველი ნაბიჯი საქართველო
154 თინათინ ქართველიშვილი კლინიკური ფსიქოლოგი; ფსიქოთერაპევტი ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა
155 ანი ჭალიძე ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი ი. ბოკერიას სახ. ნეიროგანვითარების ცენტრი. საქართველოს კარიტასი
156 Ხატია ვაჭარაძე Კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი Ბავშვთა ნევროლოგიური კლინიკა “ვალეო”
157 Ნათია დაბრუნდაშვილი ფსიქოლოგი განათლების,მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
158 Ნათია ტაბიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი Ფსიქოკონსულტირების ცენტრი “მენტალონი”,ქუთაისი
159 მარიამ ფერაძე ფსიქოლოგი ფსიქოგანათლებისა და კონსულტაციის ცენტრი “სივრცენი”
160 Მედეა ბარბარიანი Კლინიკური ფსიქოლოგი Divine Child foundation of Georgia

Საქართველოს კარიტასი

161 Ხათუნა მარწყვიშვილი ფსიქოლოგი Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
162 Თათია გურგენიძე ფსიქოლოგი Ბავშვთა და მოზარდთა ცენტრი “Step up”
163 Ნინო ქაჯაია ფსიქოლოგი Საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი
164 Თამუნა დიასამიძე Ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი Კერძო პრაქტიკა
165 Ანი კვიტაიშვილი ფსიქოლოგი Თბილისის აუტიზმის ცენტრი- პირამიდა
166 Მაია რობაქიძე ფსიქოლოგი
167 Სოფიო ტაბაღუა Ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი Საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია GABP
168 Ქეთევან მოსაშვილი ფსიქოლოგი Ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
169 თამარ (თათია) გოგიშვილი ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი პოზიტიური და ტრანსკულტურალური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის (WAPP) წევრი,
არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრი “მზიანი სახლი”
170 ქეთევან ხინთიბიძე ფსიქოლოგი Თსუ, სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრი.
171 ნათია გაბედავა კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი
172 ჯინა შოგირაძე ფსიქოლოგი ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
173 Თინათინ ავსაჯანიშვილი ფსიქოლოგი Საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია
174 კესო ჭურღულია კლინიკური ფსიქოლოგი ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა
175 Ქეთევან თოდაძე Განათლების ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
176 ლევან გოგუაძე ფსიქოლოგი Საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება
177 Ნუცა გულდედავა ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპიის ცენტრი ,,პომელი”
178 მარიამ ქალებაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგი, დოქტორანტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
179 მარიამ ათაბაგი ფსიქოლოგი ბავშვთა განვითარების ცენტრი მოზაიკა

 

180 თამარ გველესიანი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
181 Თამარ ადეიშვილი ფსიქოლოგი ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს

მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

182 ქეთი ჟღენტი ფსიქოლოგი, ქცევის თერაპევტი კერძო პრაქტიკა
183 რუსუდან სტურუა კლინიკური ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპიის სახლი “კამარა”
184 Მაია შაშვიაშვილი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
185 არჩილ აფხაზავა ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი
186  თამარ გოგოლაძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი კერძო ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა
187 მარიამ გოგიჩაიშვილი ფსიქოლოგი; ფსიქოთერაპევტი Საქართველოს უნივერსიტეტი
188 ლელა მგელაძე Ფსიქოლოგი
189 მარიამ კოპალეიშვილი ფსიქოლოგი თბილისი კის
190 ნინო

თაბაგარი

ფსიქოლოგი, რეგისტრირებული ქცევის ტექნიკოსი ინკლუზიური განვითერების სამმართველოს ექსპერტი-სუპერვიზორი
191 ოლია ქარჩავა ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი
192 Ნათია ობგაიძე Ფსიქოლოგი

ფსიქოკონსულტანტი

Ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
193 სალომე მაზმიშვილი ფსიქოლოგი, სუპერვიზორი ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი “ბილიკი”
194 მარიკა არევაძე კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
195 Სოფიო კოშაძე ფსიქოლოგი
196 ქეთევან გოგიტიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი Სარეაბილიტაციო ცენტრი ,, ჩვენი ბავშვები”-ს დამფუძნებელი.
197 ქარიამ მალანია Კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი Მოწვეული ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
198 ირინე დოღაძე Კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი Მოწვეული ლექტორი, Საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
199 Მარიამ ალანია ფსიქოლოგი Საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
200 Თამარ ზაუტაშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგი Მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
201 Ირინე ტაბუციძე ფსიქოთერაპევტი Საქართველოს ნლპ სკოლა
202 თამარი თორია განათლების ფსიქოლოგი ფსიქოგანათლებისა და კონსულტაციის ცენტრი “სივრცენი”; “პირველი ნაბიჯი საქართველო”.
203 ნათელა გულიაშვილი ფსიქოლოგი სამედიცინო ცენტრი “ურანტი”

 

204 Ნინო ბალოიანი ფსიქოლოგი GCRT გორი (წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი)
205 Ნატალია ჩირიკაშვილი ფსიქოლოგი Საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია “ნდობა”
206  Მაია ციბალაშვილი ფსიქოლოგი Სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
207 Მაია მესტვირიშვილი Ფსიქოლოგი Ივ. Ჯავახიშვილის სახელობის Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
208 Ნინო ახალაია Ფსიქოლოგიის მაგისტრი,

გეშტალტთერაპევტი

პრაქტიკოსი
209 Მარიამ უგუზაშვილი Ფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი
210 Სოფიო ჯაფარიძე Ფსიქოლოგი Შპს”ნეიროგანვიტრების ცენტრი”
211 Გიორგი იოსელიანი Ფსიქოლოგი Ტრენინგის სპეციალისტი, ელიტ-ელექტრონიქსი
212 მარიამ კვიციანი ფსიქოლოგი, მკვლევარი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
213 სოფიო ვიბლიანი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი სომატური ფსიქოთერაპიის ცენტრი,

კავკასიის უნივერსიტეტი

214 ბაკო მაღულარია ფსიქოლოგი ფსიქო-სოციალირი სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,გამოსავალი’’
215 მირანდა ჯაში ფსიქოლოგი სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი
216 Ეკატერინე (ქეთი) თავართქილაძე ფსიქოლოგი Ევროპის საბჭოს, ევროკავშირის, გაეროს მოწვეული ექსპერტი / კონსულტანტი
217 ლიანა ჩიტაძე კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი Ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის მაგისტრი,

Კერძო პრაქტიკა

218 Ედვარდ გოგილაშვილი ფსიქოთერაპევტი SOS – ბავშვთა სოფელი
219 Ნათელა ჩაჩხიანი ფსიქოლოგი Ორგანიზაცია ,,ხელი ხელს”
220 Ბარბარე ბუწაშვილი Შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი
221 Მარიამ ჩოხელი Შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
222 ოლღა ჯმუხაძე ფსიქოლოგი ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
223 Ნინო სხირტლაძე ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

224 სალომე ჯავახაძე კლინიკური ფსიქოლოგი მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური ცენტრის ფსიქოლოგი
225

 

Ლანა გაჩეჩილაძე Ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი Თბილისის კრიზისული ინტერვენციის სამსახური
226 ნინო მიქაია კლინიკური ფსიქოლოგი ჯეიმს მედისონის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი
227 ნანო ხეცურიანი განათლების ფსიქოლოგი, მკვლევარი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

228 Სალომე შამანაძე Ადიქციის მკლვევარი, ფსიქო-ტრავმის მაგისტრანტი Სათემო ალიანისი (მანდალა)
229 Სოფიო ნადირაძე Ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი Სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი
230 მარინე ჩიტაშვილი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი
231 ელენე ჯაფარიძე ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი საქართველოს უნივერსიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი
232 Ლაშა ხოჯანაშვილი ფსიქოლოგი Ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ევროპის უნივერსიტეტი
233 სალომე დვალიშვილი კლინიკური ფსიქოლოგი თვითდასაქმებული
234 რუსუდან აბულაძე კლინიკური ფსიქოლოგი, ქცევის თერაპევტი/სუპერვიზორი არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს ბავშვები”
235 მარიამ ბახტაძე

 

ფსიქოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
236 თამარ გვალია ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი BCBA ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
237 ლიკა ბუწაშვილი ფსიქოლოგი  სს “ევექსი”
238 Მარიამ შერეშაშვილი ფსიქოლოგი
239 Ეთერი ტაგანაშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი Სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო
240 ნინო წიწილაშვილი ფსიქოლოგი კამილიელთა სამედიცინო ცენტრი
241 თეონა ქარუმიძე ფსიქოლოგი სს ,,ევექსი”
242 მარიამ შუკაკიძე ფსიქოლოგი,ბავშვთა და მოზარდთა გეშტალტთერაპევტი ფსიქოგანათლებისა და კონსულტაციის ცენტრი “სივრცენი”;
243 Ლუიზა არუთინოვი Ფსიქოლოგიის დოქტორი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
244 Მაია ბოჭორიშვილი ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
245 Თამარ ქევხიშვილი Ფსიქოლოგიის მაგისტრი Კერძო პრაქტიკა
246 Სოფო მელაძე Განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი ადრეული განვითარების პროგრამის სუპერვიზორი
247 Ამაშუკელი თამარი Სოციალური ფსიქიატრიის მაგისტრი Თვითდასაქმებული

 

248 Ნინუ კიკნაველიძე ადრეული განათლების სპეციალისტი ადრეული განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი(ნიუტონის თავისუფალი სკოლა
249 მეიკო ჭელიძე კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს მულტი დისციპლინური გუნდის წევრი
250 Მაია ჯიბუტი ფსიქოლოგი Ორგანიზაცია თანადგომა
251 ანა ჯორბენაძე ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოტრავმის მაგისტრი Მენტალ ჰაბი
252 Ზურაბ ქარჩავა Კლინიკური ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
253 Ანა ბერიძე Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

Კერძო პრაქტიკა
254 Მაია გედევანიშვილი ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
255 Ნიკა გაბლიშვილი Ფსიქოლოგი, დოქტორანტი ალტერბრიჯი
256 ლიკა კაპანაძე ფსიქოლოგიის მაგისტრი, გეშტალტ თერაპევტი კერძო პრაქტიკა
257 Მარიამ ვარშალომიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი Ბავშვთა განვითარების ცენტრი მოზაიკა
258 მარიამ ბასოშვილი ფსიქოლოგი Ნეიროგანვითარების ცენტრი
259 მარიამ ქავთარაძე სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
260 Თამარ ისაკაძე Ფსიქოლოგიის მაგისტრი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.
261 Ლიდია წვერავა Ექიმი ფსიქიატრ ფსიქოთერაპევტი Კერძო პრაქტიკა
262 Ლიკა გოგნიაშვილი Ფსიქოლოგიის მაგისტრი Კერძო პრაქტიკა
263 თამთა ქამუშაძე ფსიქოლოგი მაკ ჯორჯია
264 ქრისტინე ჯალაღონია ფსიქოლოგი თსუ
265 Ბარბარე ჭკუასელი Კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი კავკასიის გეშტალტთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთეტაპიის ინსტიტუტი
266 Სოფიო ვერულაშვილი ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი, ფსიქოლოგთა( Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy (CIGTFP)
267 ეკატერინე ბურკიაშვილი ფსიქოლოგი ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი.
268 Გიორგი გელეიშვილი Ანალიტიკური Ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი Კერძო პრაქტიკა
269 ნინო წულაია შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგი ასისტენტ-პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
270 Ვახო კორძაია დოქტორანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
271 ქეთევან ლეჟავა კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი ორგანიზაცია ვისგი
272 Ნათია თვარაძე Კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Ნეიროგანვითარების ცენტრი
273 თამარ მალაციძე ფსიქოლოგი მასწავლებლის სახლი

 

274 Ანა ხუტიაშვილი Ფსიქოლოგი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “ნეირუმი”
275 დეა ჯიაძე ფსიქოლოგი მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
276 Ნანა ხარაბაძე Კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი კენ ვოლკერის კლინიკა
277 Თემო ქეშელაშვილი ფსიქოანალიტიკოსი Კერძო პრაქტიკა
278 Ია აფთარაშვილი Ფსიქოლოგი
279 Თინათინ ძოწენიძე ფსიქოლოგი Მოწვეული ლექტორი, საქარველოს უნივერსიტეტი
280

 

 

 

 

სოფიო ტუფურია

 

 

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, მაგისტრი

 

 

კერძო პრაქტიკა, გეშტალტთერაპიის სტუდენტი

 

 

 

 

281 თეონა მანაგაძე კლინიკური ფსიქოლოგი(მაგისტრი) Ი.ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი
282 Ნინო გაგლოშვილი ფსიქოლოგი;

ქცევის კონსულტანტი

“Ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება”

“Სტუდია ეიდისი”

283 უშანგი ჩირგაძე განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი საქართველოს სკოლის ფსიქოლოგთა ასოციაციის წევრი
284 Მაია ცირამუა ფსიქოთერაპევტი GCRT წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
285 ელენე ჯაში ფსიქოლოგი Პადოვას უნივერსიტეტი, იტალია
286 ირინა თოდაძე Ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი Საქართველოს სხეულზე ორინტირებული ფსიქოთერაპიის ასოცია GABP
287 ლიკა კიკნაძე  ფსიქოლოგი

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
288 Ნინო სირაძე ფსიქოლოგი Საქართველოს ანალიტიკური ფსიქოლოგიის ასოციაცია
289 Ნინო მენთეშაშვილი ფსიქოლოგი Საქართველოს ანალიტიკური ფსიქოლოგიის ასოციაცია
290 Სოფიო ჭანტურიშვილი ფსიქოლოგი Საქართველოს ანალიტიკური ფსიქოლოგიის ასოციაცია
291 Ელზა პანკრატოვა ფსიქოლოგი Საქართველოს სხეულზე ორინტირებული ფსიქოთერაპიის ასოცია GABP
292 აკაკი ბურკაძე ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი მენტალ ჰაბი
293 Შალვა ბაღათურია ფსიქოლოგი
294 Სალომე ყურაშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგი “Მენტალ ჰაბი”
295 Ნინო ჯალიაშვილი Გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მაგისტრი Საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
296 ანა მაყაშვილი ფსიქოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ასისტენტენტ-პროფესორი.
297 ნონა შიუკაშვილი ფსიქოლოგი ”კამარა”

 

298 სოფიო ეჯიბაშვილი განათლების ფსიქოლოგი ბავშვთა და მოზარდთა რეაბილიტაციის ცენრი”ფაზლი”.
299 Მარიამ გვილავა ფსიქოლოგი Საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია GABP
300 მარიამ ოდიშარია კლინიკური ფსიქოლოგი ნიუ ვიჟენი
301 ინა  შანავა კონფლიქტოლოგი Საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია GABP

 

302

 

ნათია ბადრიშვილი   კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი კოგნიტურ-ბიჰევირული თერაპევტი

 

Გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოება
303 თამარ კეკელიძე Განათლების ფსიქოლოგიის დოქტორანტი
304 Თამარ ტურავა Განათლების ფსიქოლოგი Მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
305 Მარია ვართანიან Ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი Კერძო პრაქტიკა
306 ანა ტუხაშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
307 Თამარ მჭედლიშვილი ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია GABP
308 Თეა ფანჩულიძე ფსიქოლოგი Წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT)
309 მირანდა ჯინჭარაძე  Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი “რეჰაბი”.
310 Ლია წერეთელი ფსიქოლოგი Საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია GABP
311 Ნინო ბუწაშვილი ფსიქოლოგი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
312 Ანანო გუნია ფსიქოლოგი სახლი  – ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
313 Ნონა კერესელიძე ფსიქოლოგი  Საკონსულტაციო კომპანია სტრიმი

 

 

314 Მარიამ  აზარაშვილი ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
315 მაკა ინანაშვილი ფსიქოლოგი, სომატური თერაპევტი.
316 ქეთევან როსტიაშვილი განათლების ფსიქოლოგიისა და კვლევის მაგისტრი, თსუ
317  

მარიამ ფანჯიკიძე

ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
318 Ცისანა ხუნდაძე Ფსიქოლოგიის დოქტორი Სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
319 Თამთა ჩქვანავა Კლინიკური ფსიქოლოგი საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოება
320 Გვანცა მაისურაძე Სოციალური ფსიქიატრიის მაგისტრი Თბილისის Ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
321 თამარ ბედოშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტო კურსი დამთავრებული, დაცვა შედგება 2024 წლის ივლისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი კერძო პრაქტიკა
322 Თამარ ცქიტიშვილი ფსიქოლოგი Დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
323 მზია თედიაშვილი ფსიქოლოგიის დოქტორი კავკასიის უნივერსიტეტი
324 Თამარ ლეონიძე ფსიქოლოგი Ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი
325 Ეკატერინე მთავრიშვილი Კლინიკური ფსიქოლოგი Ფსიქოგანათლებისა და კონსულტაციის ცენტრი ,,სივრცენი”
326 Თამარი საღინაძე Კავკასიის უნივერსიტეტის კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი

(დაცვის თარიღია 2024 წლის ივლისი)

Ი.ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი
327 ვახტანგ ნოზაძე ფსიქოლოგი
328 Ლია ჩხიკვიშვილი Ფსიქოლოგი PhD Თსუ , SEU, საქართველოს უნივერსიტეტის ყოფილი პროფესორი, ლექტორი.
329 თამარ ჯანანაშვილი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის გეშტალტთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთეტაპიის ინსტიტუტი
330 ცისანა კუპრავა კლინიკური ფსიქოლოგი ფსიქოგანათლებისა და კონსულტაციის ცენტრი “სივრცენი”
331 Ნინო ლაბარტყავა Ფსიქოლოგიის დოქტორი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
332 ლილი ხეჩუაშვილი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
333 Თეონა გავაშელიშვილი ნეიროფსიქოლოგი Ბავშვთა განვითრების ცენტრი “ბრაით აკადემი”
334 Გიორგი მემანიშვილი Ფსიქოლოგი, დოქტორანტი Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
335  ანი სუბარი  ფსიქოლოგი, ფსიქოდიაგნოსტი, კლინიკური არტთერაპევტი ნეიროგანვითარების ცენტრი “კარავი”;

“თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი”

336 Ნინი მღებრიშვილი ფსიქოლოგი თბილისის ფსიქიკური ჯანდაცვის კრიზისული ინტერვენციის სამსახური
337 ხატია ტყეშელაშვილი ფსიქოლოგიის მაგისტრი
338  

მაია ანთიძე

კლინიკური

ფსიქოლოგიის მაგსტრი

 

ფსიქოგანათლების და ფსიქოკონსულტირების ცენტრი “სივრცენი”
339 ანა დურგლიშვილი ფსიქოლოგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი
340 გიორგი გუმბერიძე ფსიქოდიაგნსტიკისა და ფსიქოკონსულტაციის მაგისტრი

 

ფსიქოგანათლების და ფსიქოკონსულტირების ცენტრი “სივრცენი”
341 მაია ჯავახიშვილი Კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი “Კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა”
342 ნათია ჭოჭუა დოქტორანტი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიის პროგრამის დოქტორანტი
343 მინდია გაბიჩვაძე Კლინიკური ნეუროფსიქოლოგი

 

 Medens Health US და Medens Health Georgia
344 მარიამ ალანია ფსიქოლოგი Საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინტიტუტი (GIPA)
345 ელენე გურგენიძე ფსიქოლოგი მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა”
346 სოფო ბახუტაშვილი ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
347 თამარ ბოლქვაძე ფსიქოლოგი, ფსიქოტრავმატოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
348 ეკა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი, მაგისტრი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
349 თამარ კობერიძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Ბრაით აკადემი
350 ანა მიქიაშვილი განათლების ფსიქოლოგიის ფოქტორანტი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
351 ანა მეუნარგია Ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
352 თამარ ასლამაზაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ქცევითი თერაპევტი კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრი
353 თინათინ გოგუაძე ნეიროფსიქოლოგი, გეშტალტთერაპევტი
354 ელენე კვანჭილაშვილი ფსიქოლოგიის დოქტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
355 გვანცა ჩიქოვანი ფსიქოლოგი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, “ADOS”-ის სპეციალისტი Ბავშვთა განვითარების ცენტრი “ანგელინა”
356 ელა კახიძე კლინიკური ფსიქოლოგი 198-ე საჯარო სკოლა
357 ეკა ნინოშვილი Დოქტორი, Ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპევტი
358 დარეჯან თოლორდავა ფსიქოთერაპევტი კავკასიის გეშტალტ-თერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი
359 სოფიო რჩეულიშვილი ფსიქოლოგიის მაგისტრი ბაღი “ერუდიტები”
360 ირმა კვაჭაძე ფსიქოთერაპევტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ტრენერი კერძო პრაქტიკა
361 მარიამ კვანტალიანი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
362 ანა ყარაულაშილი ნეიროფსიქოლოგი თვითდასაქმებული
363 ელენე ბაჩიაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი “მენტალ ჰაბი”
364 გვანცა გვარამაძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ფსიქოკონსულტანტი ნატა მეფერიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
365 თამარ კახნიაშვილი ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი
366 თამარ მიქიაშვილი ფსიქოლოგი, მაგისტრი
367 ანა გაბელაია ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი
368 სალომე მილორავა კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
369 სალომე ხიდიბეგიშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი “მენტალ ჰაბი”
370 მარიამ ოქრუაშვილი ფსიქოლოგი, სოციალური ფსიქიატრიის მაგისტრი
371 ნონა ტაბატაძე ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი, გეშტალტკონსულტანტი
372 თინათინ ბუხაიძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ფსიქოთერაპევტი ნატა მეფერიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
373 ნინო ლორთქიფანიძე ფსიქოლოგი, მაგისტრი
374 ვერიკო ჯანჯიბუხაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღი
375 თინათინ ღარიბაშვილი ფსიქოლოგი (ბაკალავრის ხარისხი), კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი ორგანიზაცია “სივრცენი”
376 Ბაია ბალანჩივაძე ფსიქოლოგი, არტ თერაპევტი, განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი ამერიკული ჰოსპიტალი
377 ნათია რუხაია-კუხალეიშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, გეშტალტთერაპევტი მენტალ ჰაბი
378 თეკლე კიკალია კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ფსიქოლოგი, ხელოვოვნებითი თერაპევტი ნეიროგანვითარების ცენტრი; ორგანიზაცია “ელიაჰუ:
379 თეონა დემეტრაშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი ბრაით აკადემი
380 მერი ბოხუა ფსიქოტრავმატოლოგი თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
381 თინათინ ფანცულაია ფსიქოლოგიის დოქტორი ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიგნოსტიკური ცენტრი იდილია
382 სალომე შელია ფსიქოლოგი ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტი
383 მაია ბაიაძე ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი, ფსიქოთერაპევტი კერძო პრაქტიკა
384 ლელა ფალელაშვილი განათლების ფსიქოლოგი მოწვეული ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
385 მარიამ კვანტალიანი კლინიკური ფსიქოლოგი ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
386 Ნინო ჩხაიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი Health Psychology Associates.

Reno, Nevada US

387 ანა ჯავახიშვილი კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი  

 

388 Ქეთი ჭანტურია Კლინიკური ფსიქოლოგი King’s College London
389 Მარიანა ხუნძაყიშილვილი ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
390 Მარინა ჭავჭანიძე ფსიქოლოგი პენსიონერი
391 თეონა მშვიდობაძე ფსიქოლოგი კერძო პრაქტიკა
392 Ალინა გურგენიძე Კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Რეაბილიტაციის რეგიონალური ცენტრი
393 Მაინო უკლება Კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Კერძო პრაქტიკა
394 Ანა ცირიკიძე Სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Ფსიქოლოგიური მომსახურეობის ცენტრი “სივრცენი”
395 Თამუნა კაჭარავა Ფსიქოლოგიის მაგისტრი Კლინიკა “ველესი”
396 Ირაკლი ევდოშვილი ფსიქიატრი-ფსიქოთერაპევტი Კერძო პრაქტიკა
397 Ეკატერინე ვეშაპიძე Კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი
398 Ანა ქოროღლიშვილი Ფსიქო-დიაგნოსტირების მაგისტრი Პირველი ნაბიჯი საქართველო
399 Ნინო ბერუაშვილი ფსიქოლოგი ორგანიზაცია MinDoor-ის დამფუძნებელი
400 Მადონა პაპუაშვილი ფსიქოლოგი
401 Გვანცა ბარბაქაძე Ფსიქოლოგი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი Ფილიპ პომელის სახელობის ფრანგული ფსიქოთერაპიის ცენტრი
402 Თამარ ნაკაიძე Განათლების ფსიქოლოგი, მაგისტრი
403 Სოფიო მარტიაშვილი ფსიქოლოგი Თბილისის აუტიზმის ცენტრი “პირამიდა”
404 Სოფო მოსია Ფსიქოლოგიის მაგისტრი კლინიკა “ნეოგენი”

ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

405 Ქეთუსი ჩიგოგიძე Ფსიქოლოგიის დოქტორი Კავკასიის უნივერსიტეტი
406 ლანა რუაძე ფსიქოლოგიის მაგისტრი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
407 გაგა გვენეტაძე Გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის დოქტორანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
408 სოფიო მამესწარაშვილი ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი საქართველოს  ეროვნული უნივერსიტეტის მოწვეული ლრქტორი
409 ანი საღინაძე ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს ბავშვები”
410 Თამარ უსანეთაშვილი Ფსიქოლოგიის მაგისტრი
411 Თათია ფოფხაძე Განათლების ფსიქოლოგი Თსუ-ს განათლების ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი
412 ლილე ყაზაიშვილი ფსიქოლოგი ღია სახლიი

 

413 ქეთევან სამადაშვილი ფსიქოლოგიის მაგისტრი პირველი ნაბიჯი საქართველო
414 ანასტასია თოდუა განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი
415 ანა ვარდუკაძე კლინიკური ფსიქოლოგი Დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

 

416 Ხატია მუკბანიანი Იურიდიული ფსიქოლოგიის მაგისტრი Გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
417 Ნათია ჭელიძე Კლინიკური ფსიქოლოგი Კერძო პრაქტიკა
418 კონსტანტინე იამანიძე ფსიქოლოგი, კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების თერაპიის მაგისტრი პირველი ნაბიჯი, სივრცენი
419 თამთა ჭელიძე ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქოტრავმის მაგისტრი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაცია
420 თამარ(თათული) გიგიტაშვილი Ფსიქოლოგი, ფსიქოტრავმატოლოგი Ფონდი Გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი; საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი
421 Ანა ჯანიკაშვილი ფსიქოლოგი Ფონდი Გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი
422 Ნინო ჯანაშია ფსიქოლოგი Ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი
423 ნაზი ვარდოსანიძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი World Vision Georgia
424 Თეკლა ლათიბაშვილი ფსიქოლოგი Ფონდი Გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი;  ილიას სახემლწიფო უნივერსიტეტი
425 გვანცა კოპალიანი ბავშვთა და მოზარდა ფსიქოლოგი/ფსიქოკონსულტანტი, მაგისტრი “კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის” -ტრენერი/სუპერვიზორი
426 Სალომე გაბაძე Კლინიკური ფსიქოლოგი, ქცევის ანალიტიკოსი Თბილისის აუტიზმის ცენტრი – პირამიდა
427 ქეთი დიაკონიძე ფსიქოლოგი ნეიროგანვითარების ცენტრი

 

428 Ქეთევან აბულაძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, სუპერვაიზერი საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია
429 თამთა კუხალეიშვილი ფსიქოლოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
430 გორგოშიძე მარიამი

 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი
431 Ელენე ბერაძე ფსიქოლოგი
432 ნინო კვესელაძე ფსიქოლოგი, ქცევის თერაპევტი ორგანიზაცია ,,საქართველოს ბავშვები”
433 ანა შავგულიძე კლინიკური ფსიქოლოგი
434 ნინო ჩახნაშვილი ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი

 

435 მარიტა მერკვილაძე კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ფსიქოკონსულტანტი კლინიკა “Holistic Elevation”
436 ნანა ალექსიᲫე Ph.D, ბავშვთა და მოზარდთა გეშტალტფსიქოთერაპევტი

 

437 ხათუნა ხაჟომია-
ფსიქოლოგი
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი “თანადგომა”
438. ქეთევან
ოქროპირიძე
კლინიკური
ფსიქოლოგი, ქცევის
ანალიტიკოსი
თბილისის აუტიზმის ცენტრი – პირამიდა
439
სალომე
ჟორჟოლიანი
ორგანიზაციული
ფსიქოლოგი,
გეშტალტ
ფსიქოთერაპევტი
440
ნინო
ოკრიბელაშვილი
ფსიქიატრი მედიცნის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, თსუ
441
მარიამ
მღებრიშვილი
ფსიქოლოგი
442
მარიამ ბესტაევი ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
“პირველი ნაბიჯი საქართველო”
443
გიორგი
ქურციკაშვილი
კლინიკური
ფსიქოლოგი
444
ნინო
ცქვიტიშვილი
კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი, BCBA
“ღია სახლი”
445
თამარ (ტატა)
ბაზღაძე
ფსიქიატრი
446
ქეთევან აბაიაძე ფსიქოლოგი,
გეშტალტთერაპევტ

447
ია წულაია ფსიქოლოგი,
დოქტორანტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
448
საბა ჩიხლაძე ორგანიზაციული
ფსიქოლოგი
449
მეგი ქავთარაძე ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,
ფსიქოანალიტიკურ
ი ფსიქოთერაპევტი
450
ნინო ნიშნიანიძე ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,
კლინიკური
ფსიქოლოგიის
დოქტორანტი,
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
451. ნინო საზანდრიშვილი
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
452.
მაინო უკლება კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი , ქცევითი
თერაპევტი.
453. რუსუდან
ბადრიაშვილი
ფსიქოლოგი,
მაგისტრი
სოციალურ
ფსიქიატრიაში
ფონდი Მლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში – თბილისი; ფსიქოსოციალური
მომსახურების ცენტრი ,,კლუბი სინერგია”
454
სოფიო
ყველაშვილი
ფსიქოლოგი ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო
დიაგნოსტიკური ცენტრი “იდილია”
455
ნინო ენუქიძე ფსიქოლოგი,გამოყე
ნებითი სოციალური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,
გეშტალტპრაქტიკო
სი
თვითდასაქმებული, კერძო პრაქტიკა
456
თამარ გოშაძე ფსიქოლოგი; ქცევის
ანალიტიკოსი
თბილისის აუტიზმის ცენტრი – პირამიდა
457
მარიკა უნგიაძე ფსიქოლოგი,
ფსიქოკონსულტანტ
ი, ტრენერი.
ფსიქოთერაპიის და პიროვნული ზრდის
ცენტრი “სტიმული”
ცენტრი “თანადგომა”
458
ქეთევან
კირცხალია
ფსიქოლოგი; ქცევის
ანალიტიკოსი
თბილისის აუტიზმის ცენტრი – პირამიდა
459
სალომე
ხაბურზანია
ფსიქოლოგი;
ნეირომეცნიერი;
ნეიროფსიქოლოგი
თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი
კავკასიის უნივერსიტეტი
460
ვერონიკა სანამიან ფსიქოლოგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის
პრევენციის ცენტრი
461
ლანა აკოფაშვილი ფსიქოლოგი
462
მაგდა ფერაძე ფსიქოლოგი სეუ, კერძო პრაქტიკა
463
გიორგი
ჭუმბურიძე
Მოციალური
ფსიქოლოგი,
დოქტორანტი
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
464
ვიქტორია
ჭეიშვილი
ბავშვთა და
მოზარდთა
ფსიქოლოგი;
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი; თსუ
465
ანა ჯიჭონაია ფსიქოლოგი თბილისის კრიზისული ცენტრი
466
ანა ჩხაიძე შრომისა და
ორგანიზაციის
ფსიქოლოგი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
467
ქეთევან ფილაური ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,
ფსიქოთერაპევტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
468
ნინო ქიტოშვილი ფსიქოლოგი,
ფსიქოლოგიის
დოქტორი
საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი –
ჯიუ
469
მარიამი
ჯინჯიხაძე
ფსიქოლოგი/განათ
ლების
სპეციალისტი
ბრიტანულ -ქართული აკადემია
470
მარიამ კორაშვილი ფსიქოლოგი
471
ლია ქურციკიძე ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოწვეული ლექტორი, განათლების
დოქტორანტი
472
სალომე
ლურსმანაშვილი
ფსიქოლოგი,ფსიქო
დიაგნოსტიკაფსიქო
კონსულტირების
ფსიქოლოგიური მომსახურეობის ცენტრი
,,სივრცენი”
ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი
,,step up”
მაგისტრი,ფსიქოთე
რაპევტი
ევექსის ბავშვთა ნეიროგანვითარების ცენტრი
,,კარავი”
473
შოთა
ზურაბიშვილი
ფსიქოლოგი /
განათლების
სპეციალისტი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, UCL
Institute of Education
474
მალინა საჯაია განათლების
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
”დედამ იცის”
475 მანანა
მალაღურაძე
კლინიკური
ფსიქოლოგი (MS);
ფსიქოთერაპევტი
კერძო პრაქტიკა
476
მარიამი
რევიშვილი
განათლების
ფსიქოლოგი,
დოქტორანტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
477
მარიამ
იანტბელიძე
კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,
დოქტორანტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბავშვთა და
მოზარდთა ფსიქოლოგიური ცენტრი “კომპასი”
478
ნანა ვაშაკიძე ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
მაგისტრი; MBSR
სპეციალისტი
ფონდი “გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში – თბილისი”-ის
ფსიქოსოციალური მომსახურების სამსახური
“კლუბი სინერგია”
479
ელენე ქორიძე ფსიქოლოგი,
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
მაგისტრი
ციფრული ფსიქოსაგანმანათლებლო სივრცე –
აისი, GCRT
480
ნინო კერესელიძე ფსიქოლოგი,ფსიქო
თერაპევტი
ლექტორი
ფსიქოთერაპიული სივრცე
481
გიორგი მახარაძე ფსიქოლოგი თვითდასაქმებული
482
სოფიო დოლიძე ფსიქოლოგი თსუ
483
სალომე მელაძე
კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
ფონდი გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში – თბილისი
484
ელენე გოგოხია კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი; ქცევის
თერაპევტი
ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური
დახმარების ცენტრი.
485
თინათინ გოგუაძე კლინიკური
ნეიროფსიქოლოგი,გ
ეშტალტთერაპევტი
თერაპიული სივრცე “ ჩემი ადგილი”
486
ქეთი
მჭედლიშვილი
კლინიკური
ფსიქოლოგი;
ფსიქოკონსულტანტ

კერძო პრაქტიკა
487
ლია დარჩიაშვილი განათლების
ფსიქოლოგი
ქცევითი თერაპევტი
ორგანიზაცია “საქართველოს ბავშვები”
488
სალომე
ტურაშვილი
ბავშვთა და
მოზარდთა
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი;
ქცევითი თერაპიის
სუპერვაიზერი
შპს. ნეიროგანვითარების ცენტრი
489
ქეთი კობიაშვილი ფსიქოლოგი;
გეშტალტთერაპევტ

კერძო პრაქტიკა
490
თამარი
კურატიშვილი
ფსიქოლოგი,
ფსიქოდიაგნოსტიკი
სა და
ფსიქოკონსულტირე
ბის მაგისტრი.
კერძო პრაქტიკა
491
ნინო ბექაური ფსიქოლოგი
492
ირინა ბარკალაია ფსიქოთერაპევტი Medens Health Georgia
493
ნონა გუმბერიძე ფსიქოლოგი Medens Health Georgia
494
გვანცა
ლელაშვილი
ფსიქოლოგი თბილისის ლივინგ მუზეუმი
495
გიორგი ვაჩნაძე ფსიქოლოგი ანიმა ჩეთბოთიქსი
496
ანი გუნცაძე ფსიქიატრი,
ფლორთაიმ
თერაპევტი
ბრაით აკაადემი, თ.გაგოშიძის
ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი, Მირველი
ნაბიჯი. .
497
ეკატერინე
ქარქუსაშვილი
შრომის და
ორგანიზაციის
ფსიქოლოგი
498
თამუნა მახარაძე ფსიქოლოგი თსუ
499
მარიამ სორდია ფსიქოლოგი ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი. Მუნდის
უნივერსიტეტის სტუდენტი
500
თამარ ჭანკვეტაძე ფსიქოლოგი, ქცევის
თერაპევტი
თბილისის აუტიზმის ცენტრი “პირამიდა”
501
კობა კაბოსნიძე ფსიქიატრი კერძო პრაქტიკა
502
ნიკოლოზ
მარგიანი
ფსიქოლოგი ივ. Მავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
503
ნენე ღაღანიძე ფსიქოლოგი “ლივინგ მუზეუმ თბილისი”
504
ლელა შენგელია იურიდიული
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
კლინიკა “მიელინი”
505
ნინო
დარახველიძე
ფსიქიატრი კლინიკა “ მენტალ ჰაბ”
506
ანა პაპავა Მსიქოლოგი,
ფსიქოტრავმატოლო
გი, დოქტორანტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
507
სალომე
შიუკაშვილი
ფსიქოლოგი (MSc) “ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” –
WISG;
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი
,,კლუბი სინერგია”
508
მარიამ
ბადრიაშვილი
განათლების
ფსიქოლოგი
509
ქრისტინე
ბერეკაშვილი
კლინიკური
ფსიქოლიგიის
მაგისტრი
510
როზა ტელოიანი კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
511
თამარ ფაცაცია კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
512
ნანუკა
მაისაშვილი
ფსიქოლოგი კერძო პრაქტიკა
513
ანა თუნიაშვილი ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
დოქტორანტი,
კლინიკური
ფსიქოლოგი,ფსიქო
თერაპევტი
ნატა მეფარიშვილის ფსიქოლოგიური
დახმარების ცენტრი
514
ნინო კილაძე ფსიქოლოგი ღია სახლი
515
ლილე
ყაზაიშვილი
ნეიროფსიქოლოგი ღია სახლი
516
ნიკოლოზ კაპანაძე ნეიროფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი
517
ანა ჩაიკა განათლების
ფსიქოლოგი,
დოქტორანტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
518
მარიამ ნანაძე კლინიკური
ნეიროფსიქოლოგი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
519
თინიკო ბასილაია ფსიქოლოგი,
გეშტალტთერაპევტ

კერძო პრაქტიკა
520
მარი მდივანი კლინიკური
ფსიქოლოგი
521
ანი გეჯაძე განათლების
ფსიქოლოგი
522
მაია
თავართქილაძე
ფსიქოლოგი ფონდი გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში – თბილისი
523
გიორგი
ფირცხალაიშვილი
ფსიქოლოგი ფონდი გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში – თბილისი
524
თინათინ
ჯავახიშვილი
ფსიქოლოგი წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და
სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
525
ანა
ახმეტელაშვილი
კლინიკური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი
კენ ვოლკერის საერთაშორისო
უნივერსიტეტისა და სეუ -ს მოწვეული
ლექტორი, კლინიკური ფსიქოლოგი – მენტალ
ჰაბი
526
მარიამ ხვადაგიანი კლინიკური
ნეიროფსიქოლოგი
ბრაით აკადემი
527
მაკა თოდუა ფსიქოლოგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი.
528
ირაკლი ქავთარაძე ევოლუციური
ფსიქოლოგი,
სოციალური
ფსიქოლოგიის
მაგისტრი (MSc)
Z.axis – მონაცემთა ვიზუალიზაციის
ორგანიზაცია
529
ნინო ნიშნიანიძე ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,
კლინიკური
ფსიქოლოგიის
დოქტორანტი, თსუ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი.
530
თამარ
კუპრეიშვილი
კლინიკური
ფსიქოლოგი.
ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრიმწვანე სახლი.
531
ბელა
ლომიაშვილი
ფსიქოლოგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
532
მედეა
ზირაქაშვილი
ფსიქიატრი/ ბავშვთა
ნევროლოგი
მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
533
ანანო ბაბუხადია ფსიქოლოგი ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯი საქართველო”
534
ნანუკა კობიძე ფსიქოლოგი,
ფსიქოტრავმატოლო
გიის მაგისტრი
535
აბდუშელიშვილი
ქეთევან
ფსიქიატრი,
კოგნიტურ-ქცევითი
ფსიქოთერაპევტი
536
სოფიკო დევაძე ფსიქოლოგი ბავშვთა განვითარების ცენტრი მოზაიკა
537
ეკატერინე
მენაბდიშვილი
ფსიქოლოგი „საზოგადოება ბილიკი„
538
გივი მახარაძე განათლების
ფსიქოლოგი,
მაგისტრი
ჯერარსი ნეიროფიდბექი
539
გვანცა ოშხერელი Მლინიკური
ფსიქოლოგი
ნიუ ვიჟენ ჰელს ჰაბ
540
ეკა კაპანაძე ფსიქოლოგი კერძო პრაქტიკა
541
მარიამ
ოქროპირიძე
კლინიკური
ფსიქოლოგი,
მაგისტრი. დაცვა
შედეგაბ 2024წლის
ივლისში
საქართველოს უნივერსიტეტი
542
ელენე
კვანჭილაშვილი
ფსიქოლოგიის
დოქტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
543
ინგა ზარანდია ნეიროფსიქოლოგი რეაბილიტაციისა და განვითარების ცენტრი
544
დავით ამირეჯიბი ფსიქოლოგი კერძო პრაქტიკა
545
ნინი დარსაძე ფსიქოლოგი,
მაგისტრი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი