საქსტატი: 5 თვეში ადგილობრივი ექსპორტი 15.8%-ით შემცირდა

პუბლიკა

საქსტატის მონაცემებით, 2024 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ (არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე) 2 274.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 9.2 პროცენტით ნაკლებია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე.

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე), მთლიანი ექსპორტის 45.3 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 15.8 პროცენტით შემცირდა და 1 030.1 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა.

მონაცემების მიხედვით, 2024 წლის იანვარ-მაისში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ადგილობრივ ექსპორტში 71.6 პროცენტი შეადგინა. ამ მხრივ, უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია: რუსეთი (217.2 მლნ. აშშ დოლარი), თურქეთი (153.6 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (100.5 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-მაისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ტრადიციულად ყურძნის ნატურალური ღვინოები არის წარმოდგენილი 140.3 მლნ. აშშ დოლარით, აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 13.6 პროცენტს შეადგენს.

მეორე ადგილზე ფეროშენადნობებია 105.5 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 10.2 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები, 73.1 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 7.1 პროცენტი).

ასეთია TOP-10 პროდუქტის ჩამონათვალი: ყურძნის ნატურალური ღვინოები – $140.2 მლნ. ზრდა 35.8%; ფეროშენადნობები – $105.5 მლნ. ზრდა 21.9%; ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები – $73.1 მლნ. ზრდა 206.2%; მინერალური და მტკნარი წყლები, შაქრის დანამატების გარეშე – $65.1 მლნ. ზრდა 25%; აზოტოვანი სასუქები – $52 მლნ. კლება 39.1%; წყლები, მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით – $45 მლნ. კლება 1.5%; სპირტიანი სასმელები – $43.1 მლნ. ზრდა 14.7%; ოქრო დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული, ან ფხვნილის სახით – $41.3 მლნ. 8.3%; ტრიკოტაჟის მაისურები – $38 6 მლნ. ზრდა 24%; თხილი და სხვა კაკალი – $31.4 მლნ. კლება 5.3%.

შემცირდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობა. 2024 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 8 432.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.2 პროცენტით ნაკლებია.

აქედან ექსპორტი 2 274.0 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (შემცირდა 9.2 პროცენტით), ხოლო იმპორტი 6 158.0 მლნ. აშშ დოლარს (გაიზარდა 0.7 პროცენტით). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2024 წლის იანვარ- მაისში, 3 884.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46.1 პროცენტია.

„საქსტატის“ ინფორმაციით, 2024 წლის იანვარ-მაისში ათი უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 79.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ყირგიზეთი (360.2 მლნ. აშშ დოლარი), ყაზახეთი (274.8 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (273.1 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-მაისში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 68.3 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედის: თურქეთი (1 078.1 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (731.0 მლნ. აშშ დოლარი) და აშშ (601.4 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-მაისში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 67.1 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი (1 254.4 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (1 004.1 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (691.6 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-მაისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 739.7 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 32.5 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს ყურძნის ნატურალური ღვინოები 140.7 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 6.2 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 105.6 მლნ. აშშ დოლარით (4.6 პროცენტი).

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2024 წლის იანვარ-მაისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 967.4 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 15.7 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 513.9 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 8.3 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული 265.5 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4.3 პროცენტი).