ჯანდაცვის პროგრამები

პუბლიკა

საქართველოში, ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით, რამდენიმე ტიპის სახელმწიფო პროგრამა არსებობს. გაეცანით სტატიას, რომელი პროგრამა გეკუთვნით და როგორ შეძლებთ მასში ჩართვას