ტელეკომპანია

ნათია კაპანაძე

თუ მომხდარ მოვლენებს ქრონოლოგიურად გადავხედავთ, გაგვიკვირდება კიდეც, როგორ ახერხებენ პოლიტიკოსები ბრაზის დაგროვებას -  მთავრობების იდენტური შეცდომების გამო. მედიის თავისუფლების მსოფლიო ინდექსში  საქართველოს მაჩვენებელი საუკეთესო არასოდეს  ყოფილა.