კრიმინალური სუბკულტურა და მისი გავლენა საზოგადოებაზე

პუბლიკა
„კრიმინალური სუბკულტურა და მისი გავლენა საზოგადოებაზე” – ფსიქოლოგი მაია ცირამუა უახლესი კვლევის შედეგებს მიმოიხილავს
„ყველა რგოლი უნდა იყოს მობილიზებული, რომ ამ მახინჯ წარმონაქმნს, რაც საბჭოთა პერიოდიდან მოგვყვება, დავემშვიდობოთ”.