როგორ იქცა ცხვარი ბუნებისთვის საფრთხედ?

სოფო აფციაური

⭕️ ჭაჭუნას აღკვეთილი საქართველოს დაცული ტერიტორიათაგან ერთ-ერთია და გამორჩეულია თავისი ბიომრავალფეროვნებით.

⭕️ აღკვეთილში გვხვდება იშვიაათი და გადაშენების პირას არსებული სახეობები, როგორიცაა: კავკასიური აკაკი, საკმლის ხე, ჭალის მუხა და ღვია. ფრინველებიდან: ბექობის არწივი, სვავი, ველის არწივი და სხვა. ცხოველებიდან კი: მურა დათვი, გარეული ღორი, ფოცხვერი, წავი..

⭕️ გადაძოვებამ ჭაჭუნის აღკვეთილს რთული ეკოლოგიური მდგომარეობა შეუქმნა. მიწის დეგრადაციამ და მდინარე ივრის ჭალების განადგურებამ, შესაძლოა, გააქროს ჭაჭუნის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება.

————————————————————————————————–

ვიდეო მომზადდა მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის პროექტის ფარგლებში, რომელიც Cambridge Conservation Initiative-ის მხარდაჭერით, ლანდშაფტის აღდგენის საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში ლისბეტ რაუსინგისა და პიტერ ბოლდვინის საქველმოქმედო ფონდი არკადიას დახმარებით ხორციელდება საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის, საბუკოს მიერ დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და Birdlife International-ის თანამშრომლობით.