მმართველი ძალისგან მოვითხოვთ კანონის დაუყოვნებლი გაწვევას - განათლების სფეროს მკვლევრები

პუბლიკა

საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების მეცნიერებების დარგის წარმომადგენლები – პროფესორები, მკვლევრები თუ დოქტორანტები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, რომლითაც მმართველი ძალისგან მოითხოვენ რუსული კანონის დაუყოვნებლი გაწვევას.

„ჩვენ, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების მეცნიერებების დარგის წარმომადგენლები – პროფესორები, მკვლევრები თუ დოქტორანტები – კრიტიკულად მნიშვნელოვანად მივიჩნევთ ისეთი საზოგადოების შენებას, რომელიც დაფუძნებულია პერსონალური და საზოგადოებრივი გაძლიერების და თავისუფლების, დიალოგისა და თანამშრომლობის, სოციალური სამართლიანობის, ჰუმანიზაციისა და კრიტიკული ცნობიერების ამაღლების პრინციპებზე. ქართული საზოგადოების კულტურული და მოქალაქეობრივი იდენტობა ევროპული ფასეულობების, დასავლური ღირებულებების გაცნობიერებულ არჩევანზე გადის. ქართული განათლების ისტორიაში ნებისმიერი საეტაპო მოვლენა პროევროპული ხასიათისა იყო. საქართველოს სახელმწიფოს ნებისმიერი ეპოქის „დამფუძნებელი მამების“ მოღვაწეობა უკავშირდებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის თავისთავადი და ორგანული ადგილის დამკვიდრებას  ევროპულ, დასავლურ სივრცეში.

განათლება თავისი არსით განსაზღვრავს პოლიტიკას და, იმავდროულად, განისაზღვრება პოლიტიკით. მისი წვლილი გადამწყვეტია ღირებულებათა ფორმირებისა და გამყარების თუ მათი ცვლილებისა და სოციალური ტრანსფორმაციის პროცესებში. იმ ვითარებაში, როდესაც პოლიტიკური დღის წესრიგი და პროცესები უგულებელყოფს დიალოგურობის პრინციპს და მიზანმიმართულად აკნინებს პიროვნულ ავტონომიას, წარმოქმნის ბზარებს საზოგადოებაში და არღვევს სოციალურ ქსოვილს, რომელიც სუვერენულ და პასუხისმგებლიან მოქალაქეთა ორგანული ერთობებით იქმნება.

განათლების დარგში მომუშავე აკადემიური საზოგადოება მტკიცედ ვთანხმდებით, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ისტორიული მონაპოვარია საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების სახელით ავალებს კონსტიტუციურ ორგანოებს, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად.

ამჟამად, ხელისუფლების მიერ შექმნილი პოლიტიკური დღის წესრიგი და საკანონმდებლო ინიციატივები, სამწუხაროდ, გამორიცხავს არათუ 78-ე მუხლის აღსრულებას, არამედ ხელს უშლის საქართველოს მოქალაქეთა ურყევ ნებას, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი. ნებისმიერ ეპოქასა თუ ვითარებაში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებსა და პროცესებზე მთავარი პასუხისმგებელი ყოველთვის მმართველი ძალაა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ შემოთავაზებული საკანონმდებლო ინიციატივა და ბოლო დღეებში განვითარებული პოლიტიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გვაშორებს ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესებს, ფაქტობრივად, ხელს უწყობს ჩვენი საზოგადოების გახლეჩას და ახალისებს ძალადობას. აღნიშნული კი  დამახასიათებელია ტოტალიტარული რეჟიმისთვის, რომლისგან თავის დაღწევასაც თაობებია ვცდილობთ.

ამ განცხადებით ვუერთდებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საზოგადოებას, რომელმაც მკაფიოდ გამოხატა აღშფოთება და წუხილი მიმდინარე საკანონმდებლო ინიციატივასა და პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით. ამასთან, მოვუწოდებთ ყველა სამეცნიერო დარგის წარმომადგენელსა თუ საგანმანათლებლო ინსტიტუციას, გავერთიანდეთ კრიზისის დასაძლევად, რადგან აკადემიური საზოგადოების აქტიური ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია სუვერენული ქვეყნის შენებისთვის.

ჩვენი პროფესიული და სამოქალაქო ხედვიდან გამომდინარე, მმართველი ძალისგან მოვითხოვთ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის დაუყოვნებლივ გაწვევას და პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური პროცესის წარმართვას, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ისეთი გარემოს შექმნისთვის, რომელიც პიროვნებისა და საზოგადოების ჰარმონიული განვითარების გარანტია.“

განცხადებაზე ხელმოსაწერად გადადით ბმულზე: https://forms.gle/UG3yvrobdp2rxzfx5

ხელმომწერთა სია:

გიორგი მელიქაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თამარ ბრეგვაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ქეთი ცოტნიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან სანაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ჭკუასელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ზაქარია ქიტიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ირმა გრძელიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ნათია მჟავანაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ელენე ჯიბლაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ლელა ჩახაია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნათია ანდღულაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ანა ქათამაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თეონა მელაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ნინო ლაცაბიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერაიტეტი, დოქტორანტი

მარიკა ზაქარეიშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მარინე გოგნელაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი

ქეთევან ბაქანიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი

ეკატერინე ფიფია
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ლელა თურმანიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

იზაბელა პეტრიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ინგა გელაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნინო კვირიკაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

მარიამ გოგუა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ვერიკო ალადაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

თინათინ დოლიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი

თამარ თაბუკაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

თამარ რობაქიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

გიგა ხოსიტაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ირინე სამსონია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი

ეკატერინე შავერდაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, ინოვაციური კვლევითი ცენტრის დირექტორი

მაია ბიწაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

მანანა რატიანი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

მარი ნარიმანიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ნატო ინგოროყვა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

მიხეილ გიორგაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ლია ტვილდიანი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

დავით მღებრიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ლელა იოსავა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ანა ჭავჭანიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, დოქტორანტი

შორენა კობახიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

ქეთევან ტაბატაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თინათინ ბეგიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნინო ჭიაბრიშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ნინო ცხაკაია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ქეთევან ოსიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი

თეა სიფრაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მარიკა კაპანაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ნინო ჯიჯავაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ეკა ჯელაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

ანა მგელაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ლელა კვინიკაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ნინო ხითარიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მაკა კორძაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

კახა გაბუნია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ლომიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

შალვა ტაბატაძე
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, პროფესორი

ქეთევან ჩაჩხიანი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ხათუნა დოლიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ნათელა კრაწაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნინო ჭკადუა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

თამარ მოსიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორანტი

ალუდა გოგლიჩიძე
კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ნანა შათირიშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ლია ქურციკიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორანტი

გიორგი გახელაძე
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ანა ჯებირაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ეკატერინე სლოვინსკი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ჭანტურია
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მაია ჩქოტუა
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, პროფ. დოქტორი

ლია დავითაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი, თსუ-ს განათლების დოქტორი

ია ხასაია
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

ლელა გოგინავა
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი, დოქტორანტი

ანა ოქროპირიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი

თამარ მიქელაძე
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

სიმონ ჯანაშია              
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, განათლების დოქტორი

ნინო ფეტვიაშვილი
ევროპის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი, მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი

მარიამ რამინაშვილი
ევროპის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის ხელმძღვანელი

სოფიო დოლიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

თეონა ბექიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

როლანდ შავაძე
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი / მოწვეული ლექტორი

ნათია ბებიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი / პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნინო ჩაჩანიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი

მაია ბლიაძე
ევროპის უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის დოქტორი, პროფესორი

მადონა მიქელაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

თამარ დობორჯგინიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი

ნელი ახვლედიანი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ჟუჟუნა გუმბარიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი

ნათია აბაშიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი

სოფიო გულიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი

მანანა ნიჟარაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მანანა სეხნიაშვილი
ევროპის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

დავით ახვლედიანი
საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი – ჯიუ, ასოცირებული პროფესორი

ინგა ბოჭოიძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ეკატერინე დაფქვიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მერი იობიძე
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ქეთევან თოდაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

გვანცა სალუქვაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ლილიანა ვასაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

სოფიო უგრეხელიძე
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ქრისტინე ჩიხლაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თემურ გუგუშვილი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი (დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის დახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

მარინა გიორგაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ირაკლი ბარამიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ანი ბილანიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თინათინ კიღურაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტპროფესორი

ნატო შეროზია
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ლეილა ახვლედიანი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ელიზა კინწურაშვილი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი

თეონა დიასამიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ტატა გულუა
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (დოქტორანტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

კახა თავდგირიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი

გიორგი თავაძე
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, პროფესორი

მაგდა მემანიშვილი
შავი ზღვს საერთაშორისო უნიევრსიტეტის, ასოც.პროფესორი

სოფო თავაძე
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ლაშა ქურდაშვილი
კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ხუსკივაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებების დოქტორი, ენების ცენტრის მასწავლებელი

ნატო ქობულაძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედ.ფაკულტეტის ასოცირებული როფესორი

ნაზი ჯინჭარაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი

თინათინ იზორია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორანტი

მარიკა კირვალიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტი, მოწვეული ლექტორი

მაკა ხეცურიანი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

დავით მალაზონია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ირინე ტატიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

სოფიკო ლობჟანიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ელენე ჯაჯანიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

სალომე ჩიტიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი

ნინო ჩხიკვაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ნინო სვანიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან სვანიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ნინო ნადირაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

გიორგი ჯოლოგუა
კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ნინო რევიშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორანტი

რამაზ ლიპარტელიანი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თამარ ტალიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ნათია მაღალაშვილი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მარიამ ლომიძე
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

მაია როგავა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორი

ნათელა აღლაკელიძე
ილიას უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ეკატერინე კორძაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ირინე კოშორიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ანა მიქელაძე
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი, დოქტორანტი

თამარ გახელაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ირმა ბებერაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნინო ჩიქოვანი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი,  მოწვეული ლექტორი

თამარ გოგოჭური
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ნინო გიგაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ეკატერინე გიგაშვილი
გორის სახწლმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ბექა დადეშქელიანი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

ვიქტორია უშანგიშვილი
ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ქეთევან ცხაკაია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე ქუთათელაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნინო ნახუცრიშვილი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ნათია ნაცვლიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ანა გველესიანი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი

ინგა ჟღენტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ტარიელ ელაშვილი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

იური თვალოძე
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ელისაბედ ბუსხრიკიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

თამარ მიქელაძე
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ინგა ჟღენტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

გიორგი მირზაშვილი
წმ. ანდრიას სახელობის  ქართული უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
ქეთევან გიორგაძე
აღმოსავლეთ ევოპის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თამარ დვალიშვილი
კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

შორენა მაღლაკელიძე
ილიას ახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი

ივანე მინდაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

მარიამ ყრუაშვილი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

დალი ჩიტუნაშვიკი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

კახაბერ ციმინტია
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

დავით ცირამუა
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რექტორის მრჩეველი

ლალი ხარბედია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ლევან მიზანდარი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ნაზი ლელაძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ია რობაქიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მარიამ ხორავა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

თამარ ნადირაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ფიქრია ვარდოსანიძე        
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

ლარისა თაკალანძე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ინა ბარათაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი

სოფიო გორგოძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

თეკლე კაპანაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

 რუსუდან ჭანტურია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მარიამ გოგინაშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი, დოქტორანტი

პავლე თვალიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ნინო ფხალაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

მარიამ ღამბაშიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

სოფო ვასაძე
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

დიანა ლეჟავა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

მარინა მუჩიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ფანცულაია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

ეკა ბარათაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

გიორგი ბრეგაძე
კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი

ნონა პოპიაშვილი
წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორ