პეტიცია რუსეთთან ფრენების გაუქმებასთან დაკავშირებით განსახილველად კომიტეტს გადაეცა

პუბლიკა

6084 მოქალაქის მიერ ხელმოწერილი პეტიცია – „უარი ეთქვას რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენას და შემოღებული იქნას სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის“ განსახილველად დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტს გადაეცა, – ამის შესახებ დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე გახდა ცნობილი.

დაწესდეს სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებზე და უარი ითქვას პირდაპირ ფრენებზე, – ამ მოთხოვნით პეტიცია manifest.ge-ზე გამოქვეყნდა. პეტიციის ტექსტში საუბარია იმ საფრთხეებზე, რასაც პირდაპირი ფრენების აღდგენას მოჰყვება.

რეგლამენტის მიხედვით, პეტიციაზე კომიტეტი იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) მიზანშეწონილად მიიჩნევს პეტიციის უშუალოდ შესწავლასა და განხილვას;

ბ) პეტიციას შესაბამის სამინისტროს, სხვა უწყებას უგზავნის;

გ) მიზანშეუწონლად მიიჩნევს პეტიციის შესწავლასა და განხილვას. სამინისტრო, სხვა უწყება 1 თვის ვადაში აცნობებს პასუხს პეტიციის ავტორს და შესაბამის კომიტეტს. შესაბამისი კომიტეტის თანხმობით ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 1 თვით.

LB image desktop LB image mobile