რა რეგულაციების დაცვა მოგიწევთ სპორტული დარბაზებში

პუბლიკა

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 15 მარტიდან სპორტული დარბაზები ფუნქციონირებას განსაზღვრული რეგულაციებით განაახლებენ.

გთავაზობთ იმ რეკომენდაციების ჩამონათვალს, რომელიც მომხმარებლებმა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწერილი რეგულაციების შესაბამისად უნდა გაითვალისწინონ:

ერთიან შესასვლელთან უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თერმოსკრინინგი, რათა ვარჯიშის დაწყების წინ გაკონტროლდეს ვიზიტორების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტემპერატურის გაზომვით. ცხელების დაფიქსირების შემთხვევაში ვიზიტორი აღირიცხება და ადმინისტრაცია მიმართავს 122-ს.

შენობის საერთო მოხმარების სივრცეებში დაცული უნდა იყოს დისტანცია (არანაკლებ 2 მ) სავარჯიშო სივრცეში, ვარჯიშის კონტაქტური სახეობებისათვის დასაშვებია უსაფრთხო დისტანციის განსხვავებული ნორმის დაცვა;

უპირატესობა მიენიჭება უნაღდო ანგარიშსწორებას;

უშუალოდ ყველა სავარჯიშო სივრცეში შესვლის წინ ყველა პირისთვის სავალდებულოა ხელის ჰიგიენის ჩატარება (ხელის დაბანა გამდინარე წყლითა და საპნით ან ხელების დამუშავება არანაკლებ 70% ალკოჰოლის შემცველი ხსნარით);

ჯგუფური ვარჯიშებისა და სტუდიოებისთვის, მომხმარებლები უნდა მიიღონ წინასწარი ჩაწერით.

ხოლო პერსონალური ვარჯიშებისთვის, ინსტრუქტორებმა მომხმარებლებთან ურთიერთობისას შესაძლებლობის გათვალისწინებით უნდა დაიცვან დისტანცია და თავი შეიკავონ ფიზიკური კონტაქტისგან.

რეკომენდაციები ტრენაჟორების დარბაზისთვის:

ტრენაჟორების დარბაზში დაიცავით წესები: სავარჯიშო დარბაზის ყოველ 6მ 2 ფართობზე დაშვებულია 1 (ერთი) ვიზიტორი; გასახდელები გამოიყენებული უნდა იყოს მხოლოდ პირადი ნივთებისთვის; მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ მხოლოდ საკუთარი რეკვიზიტები: გასახდომი ქამრები, ხელთათმანები და ა.შ. ყველა პირმა, გარდა მოვარჯიშეებისა, რომელიც ჩართული არ არის ვარჯიშის პროცესში, უნდა გამოიყენოს ნიღაბი.

უფრო დატელური ინფორმაცია თუ რა რეგულაციები უნდა შეასრულონ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელმა და ფიტნესკლუბებმა სავარჯიშო სივრცეებში ინვენტარის დასუფთავებისას, პირსახოცებისა და ხალათების ჰიგიენის დაცვისას, სანიტარული კვანძისა თუ საპირფარეშოს დალაგება-დეზინფექციისას და რა ვალდებულებები აქვთ სპორტსმენებსა და პერსონალს იხილეთ დოკუმენტში.