გენდერის მკვლევარი მაიორი

ზოია კურტანიძე 22 წლის ასაკში აგვისტოს ომში მონაწილეობდა. ის ახლა მაიორი და გენდერის კვლევის მაგისტრანტია.