კონდახსაზოვების სახლში

ქრისტინე მუჯირი

⭕️ კონდახსაზოვების სახლში

⭕️ შესაძლებელია თუ არა ისტორიული ნაგებობის იმგვარად რეაბილიტაცია, რომ არ გაფუჭდეს ძეგლი ჩარევით?

⭕️ სოლომონ ბრძენის ქუჩაზე #33-ში, კონდახსაზოვების ისტორიულ სახლში „ICOMOS საქართველო“ დარგის სპეციალისტებთან ერთად, ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატთან თანამშრომლობითა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით ახორციელებს საპილოტე პროგრამას – „კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია“.