სოციალური მუშაობა პანდემიის დროს

პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა მოქალაქეების სოციო-ეკონომიკურ და ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობას თავისი კვალი დაატყო. შესაბამისად, სოციალური მუშაობის როლმა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სოციალური მუშაკების სამუშაო დატვირთვა საგრძნობლად გაიზრდება.
 რა პრობლემები წამოჭრა ან გაამწვავა პანდემიამ სოციალური მუშაკებისთვის? როგორია მათი სამუშაო პირობები? რა დაბრკოლებები ექმნებათ ჯანდაცვის უწყებას დაქვემდებარებულ სოციალურ მუშაკებს პანდემიის პერიოდში?
 ამ საკითხებზე პროფკავშირის „სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების“ წარმომადგენლები – ქეთევან ხუციშვილი და მარიამ ბანძავა საუბრობენ.
იხილეთ სტატია ამავე თემაზე, სადაც დამსაქმებლის – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს პოზიციარ არის ასახული.