„ღირსეული შრომის პლატფორმა" სოცსააგენტოს თანამშრომლებს სოლიდარობას უცხადებს

პუბლიკა

„ღირსეული შრომის პლატფორმა” მხარდაჭერას უცხადებს სოციალიური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულებს და სრულად იზიარებს მათ მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების აუცილებლობას.

13 იანვარს სოციალური სააგენტოს 390-მდე თანამშრომელმა კანონმდებლობის მოთხოვნების ყველა პროცედურის დაცვით დამსაქმებელს წერილობით აცნობა, რომ 3 დღეში სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები გაფიცვას იწყებენ და საკუთარ შრომით მოვალებებს, კანონიერი მოთხოვნების შესრულებამდე აღარ შეასრულებენ. გთავაზობთ განცხადებას:

„მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 390-მდე დასაქმებულმა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის გამო, საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალსიწინებული უკიდურესი ზომა – გაფიცვა გადაწყვიტა.

დასაქმებულთა მოთხოვნები, გაწეული სამუშაოს ტარიფებისა და სამგზავრო ხარჯის ანაზღაურების გაზრდას უკავშირდება. ამასთან, კოლექტიური დავის მონაწილენი დეკრეტული შვებულების სრულყოფილ ანაზღაურებას, ჯანმრთელობის დაზღვევასა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საავადმყოფო ფურცელზე (ბიულეტენზე) არსებობისას სამუშაო ანაზღაურების შენარჩუნებას და პროფესიულ კავშირთან კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას მოითხოვენ.

2021 წლის 23 სექტემბერს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 246-მა თანამშრომელმა დამსაქმებელის მიმართ 11-პუნქტიანი მოთხოვნა წარადგინა ხელფასის ზრდისა და შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით და კოლექტიური შრომითი დავა დაიწყო. მედიაციის პროცესში მათ ინტერესებს დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი – სოლიდარობის ქსელი წარმოადგენდა. დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის მიმდინარე მედიაციის პროცესი, რომელსაც სოციალური სააგენტოს თანამშრომლების მინიმალური მოთხოვნები და საჭიროებები მოლაპარაკებების გზით უნდა დაეკმაყოფილებინა სამწუხაროდ, უშედეგოდ დასრულდა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული არაერთი დაპირების მიუხედავად, რაც სააგენტოს შესაძლო რეორგანიზაციასა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უკავშირდებოდა, დასამქებულთა შრომითი პირობები დღემდე უცვლელი რჩება. ამასთან, მინისტრის ცვლილებასთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტრომ პროტესტის მონაწილეებთან კომუნიკაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საერთოდ შეწყვიტა.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული პირების მდგომარეობა უკიდურესად მოწყვლადია. ისინი დიდი ხანია საუბრობენ დაუცველ და მძიმე შრომით პირობებზე, მიზერულ ანაზღაურებასა და დარღვეულ შრომით უფლებებზე. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოში არსებული შრომით მდგომარეობა 2021 წლის ივნისში შრომის უფლებებზე ზედამხედველმა ორგანომ, შრომის ინსპექციამ შეამოწმა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს არაერთი მნიშნველოვანი დარღვევა დაუდგინა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს არსებული დარღვევების გამოსასწორებლად 6 თვიანი ვადა მიეცა, თუმცა სოციალური აგენტები აღნიშნავენ, რომ ინსპექტირების შემდეგ მათ შრომითი მდგომარეობა მინიმალურადაც კი არ გამოსწორებულა.

მეტიც, ინსპექციის მიერ აღმოჩენილი ერთერთი მთვარი დარღვევა სააგენტოში არსებული ერთთვიანი შრომითი ხელშეკრულებების უკანონო პრაქტიკა იყო. სამწუხაროდ, აღნიშნული პრაქტიკა დღემდე გრძელდება, სოციალური აგენტები კვლავ ერთთვიანი შრომითი ხელშეკრულებებით საქმდებიან, რაც მნიშნველოვნად არღვევეს შრომის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ღირსეული შრომის პოლიტიკის დანერგვის მთავარი ინიციატორი და ზედამხედველი უნდა იყოს, ვალდებულია, საკუთარ სისტემაში დასაქმებულ თითოეულ პირს შეუქმნას შრომის კანონმდელობის შესაბამისი სამუშაო გარემო, უზრუნველყოს შრომითი უფლებების დაცვა და მაქსიმალურად სწრაფად დააკამყოფილოს დასაქმებულთა კანონიერი მოთოხვნები.

ღირსეული შრომის პლატფორმა მხარდაჭერას უცხადებს სოციალიური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულებს და სრულად იზიარებს მათ მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების აუცილებლობას”, – ნათქვამია განცხადებაში.

„ღირსეული შრომის პლატფორმის” წევრი ორგანიზაციები:

  • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC);
  • ჯანდაცვისა და მოსახურების სფეროების პროფკავშირი – „სოლიდარობის ქსელი“;
  • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია);
  • სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება;
  • თბილისის მეტროპოლიტენის დამოუკიდებელი პროფკავშირი – „ერთობა 2013“;
LB loan image desktop LB loan image mobile