რა ცვლილებები იგეგმება მართვის მოწმობის აღებასთან დაკავშირებით

პუბლიკა

პარლამენტი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვას უბრუნდება.  კანონპროექტის განხილვა საგაზაფხულე სესიის პირველ კვირაში იგეგმება.

კანონპროექტის თანახმად მართვის მოწმობის აღების წესში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევა.

კერძოდ, კანონპროექტის მიხედვით, მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ხდება ორეტაპიანი. პირველი ეტაპი (სპეციალური მანევრები) ჩატარდება დახურულ საგამოცდო მოედანზე (როგორც ეს ამჟამადაც ხორციელდება), ხოლო მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, მეორე ეტაპი ჩატარდება რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში, წინასწარ შერჩეულ და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დამტკიცებულ მარშრუტებზე.

კანონპროექტის მიხედვით, შემოდის სატრანსპორტო საშუალების ახალი კატეგორია „AM“, რომელიც აერთიანებს მოპედებსა და მსუბუქ კვადროციკლებს. სატრანსპორტო საშუალების არსებულ კატეგორიებს ასევე ემატება „A2“ ქვეკატეგორიაც, რომელიც მოიცავს მოტოციკლს, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 35 კვტ-ს და სიმძლავრის/წონის კოეფიციენტი არ აღემატება 0,2 კვტ/კგ-ს.

„A1“ ქვეკატეგორიის და „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლებისთვის დადგენილი მინიმალური ასაკი იცვლება და ნაცვლად 17 წლისა, ხდება 18 წელი.

კანონპროექტის მიხედვით, იცვლება თეორიული გამოცდის მოქმედების ვადა ნაცვლად 30 დღისა იგი 1 წლით განისაზღვრება. რაც იმას ნიშნავს რომ, წარმატებით ჩაბარებული თეორიული გამოცდის  შემდეგ, მოქალაქეს 1 წელი ექნება იმისთვის, რომ ჩააბაროს პრაქტიკული გამოცდის ორივე ეტაპი.

 

 

LB image desktop LB image mobile