საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლები

პუბლიკა

საქართველო UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენციას 2007 წელს მიუერთდა. კონვენციის მიხედვით, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა არის საზოგადოების, ცალკეული ჯგუფებისა და ზოგიერთ შემთხვევაში, კერძო პირების მიერ მათი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად აღიარებული ადათ-წესები, წარმოდგენისა და გამოსახვის ფორმები, ცოდნა და ჩვევები – ასევე მათთან დაკავშირებული ინსტრუმენტები, საგნები, არტეფაქტები და კულტურული სივრცეები, – ვკითხულობთ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ვებგვერდზე.

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სფეროები:

  • ზეპირი ტრადიციები და გამოხატვის ფორმები (ლეგენდა, იგავი, ზეპირი გადმოცემა, თქმულება და ა.შ.);
  • საშემსრულებლო ხელოვნება (სიმღერა, ცეკვა, სახიობა და ა.შ.)
  • საზოგადოებრივი პრაქტიკები (თამაშობა, დღეობა, დღესასწაული, კულინარია და ა.შ.);
  • გარესამყაროსთან დაკავშირებული გამოცდილება (ხალხური მედიცინა, ბუნების მოვლენებთან დაკავშირებული ადათ-წესები და ა.შ.);
  • ხელოსნობის დარგები და ტექნიკები (ხალხური რეწვა: თექა, მეტალი, თიხა, ფარდაგი და ა.შ).

საქართველოს არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორისაა:

► ბავშვთა მუსიკალური აღზრდის ტრადიცია „ნიჭიერთა ათწლედში“;

► თეატრალური უნივერსიტეტის ყოველწლიური, სტუდენტად კურთხევის ტრადიცია – გრიმის ცხების ცერემონიალი.

► ზარით დაკრძალვის სვანური რიტუალი;

► დანელიას ღვინის დამზადების ტრადიციული საგვარეულო ტექნოლოგია“;

► „ქართულ-ებრაულ 26-საუკუნოვან უნიკალური ურთიერთობის ტრადიცია;

► „ვეფხისტყაოსნის“ ზეპირად ცოდნის ტრადიცია;

► „ლაღიძის წყლების ტექნოლოგიასა და კულტურა“;

► საბავშვო ლიტერატურული ჟურნალის ტრადიციას – ჟურნალი „ დილა”.

ვრცელი სიისთვის ეწვიეთ ბმულს: