ომბუდსმენმა მელაშვილის ადვოკატთან კონფიდენციალური კომუნიკაციის უფლების დარღვევა დაადგინა

პუბლიკა

სახალხო დამცველი ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის გადაწყვეტილებას მიესალმება და იმედოვნებს, რომ ისინი სრულად ისარგებლებენ დაცვის უფლებით სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას.

საქართველოს სახალხო დამცველი ამბობს, რომ აგრძელებენ ბრალდების საქმის მასალების შესწავლას და ბრალდებული პირების საპროცესო უფლებების დაცვის ზედამხედველობას.

„აღნიშნულის ფარგლებში, სახალხო დამცველმა ბრალდებულ ივერი მელაშვილის ადვოკატთან კონფიდენციალური კომუნიკაციის უფლების დარღვევა დაადგინა და 2021 წლის 28 იანვარს იუსტიციის მინისტრს N8 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების წინადადებით მიმართა.

სახალხო დამცველის რწმუნებულთა მიერ შედგენილი ოქმებით, N8 დაწესებულებიდან მოპოვებული დოკუმენტაციისა და სხვა მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 2020 წლის 30 დეკემბერს ივერი მელაშვილი შეხვდა ადვოკატს, რომელთანაც განიხილავდა დაცვის სტრატეგიის საკითხებს. მან ადვოკატის მიწოდებულ რუკებზე გააკეთა კომენტარები მინაწერის სახით და ითხოვა მასალების ადვოკატისთვის გადაცემა. ადვოკატისთვის დოკუმენტაციის გადაცემის ნაცვლად, დაწესებულების თანამშრომლები შინაარსობრივად გაეცნენ კომენტარებს და მხოლოდ ამის შემდეგ შესთავაზეს ადვოკატს რუკების ჩაბარება.

როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული პრაქტიკით, ასევე საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობით, ადვოკატთან კონფიდენციალური კომუნიკაცია დაცვის უფლებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლების ქვაკუთხედია. კანონმდებლობა ადვოკატისთვის გადასაცემი დოკუმენტაციის შინაარსობრივ გაცნობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში უშვებს, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ამ პრივილეგიით სარგებლობა ბოროტად, დანაშაულებრივი მიზნით, ან ციხის რეჟიმის საზიანოდ ხდება.

მოცემულ შემთხვევაში, მსგავსი ვარაუდის რაიმე საფუძველი არ არსებობდა და შესაბამისად, დაწესებულება ივერი მელაშვილის ჩანაწერებს შინაარსობრივად არ უნდა გასცნობოდა“, – ამბობს სახალხო დამცველი.

შესაბამისად, განცხადების მიხედვით, სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 დაწესებულებამ დაარღვია ივერი მელაშვილის კანონმდებლობით დაცული უფლება ადვოკატთან კონფიდენციალურ კომუნიკაციაზე და აღნიშნული ქმედების ჩამდენ პირთა დისციპლინური წესით პასუხისმგებლობა მოითხოვა.

LB loan image desktop LB loan image mobile