სასამართლომ ქარტიის წინააღმდეგ „აჭარის ტელევიზიის“ სარჩელი არ დააკმაყოფილა

პუბლიკა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარჩელი „საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ წინააღმდეგ.

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქარტიის მიერ 2020 წლის 20 ივლისს „აჭარის ტელევიზიის“ მონიტორინგში აღწერილ ფაქტებსა და შედეგებს არ დაეთანხმა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართა.

მაუწყებელი ანგარიშში მითითებული გარემოებების ცილისწამებად შეფასებასა და უარყოფას, ასევე ზიანის ანაზღაურებას 1 ლარის ოდენობით ითხოვდა.