Border circle

სალომე გორგოძე

გუნდის წევრი

სტატია

სალომე გორგოძე

ცხოველის საკვებში ანტიბიოტიკების არარაციონალური გამოყენება იწვევს რეზისტენტობის ჩამოყალიბებას, რომელიც ადამიანს შეიძლება გადაეცეს კვებითი ჯაჭვის ან თუნდაც ცხოველებთან პირდაპირი კონტაქტის შედეგად.

სალომე გორგოძე

„პუბლიკა“ ესაუბრა ათამდე რესპონდენტს, განათლების საკითხების მკვლევრებს, მედიისა და განათლების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. რესპონდენტები გვიყვებიან განათლების სამინისტროდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის საკუთარ გამოცდილებაზე და ამბობენ, რომ ბოლო წლებში უწყებიდან მათთვის საჭირო მონაცემების მიღება გართულებულია და, ხშირ შემთხვევაში, შეუძლებელიც კია.

სალომე გორგოძე

ბოლო ათწლეულზე მეტია, საერთაშორისო კვლევის – PISA-ს შედეგები მიუთითებს ქართველი მოსწავლეების აკადემიურ მიღწევებს შორის უთანასწორობაზე, მათი სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების, სკოლების ადგილმდებარეობისა და ტიპის, ასევე სწავლების ენის მიხედვით.

სალომე გორგოძე

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, მწირი საგანმანათლებლო რესურსები, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, კვალიფიციური მასწავლებლების დეფიციტი - არასრული ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, რასაც სოფლად მდებარე სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები აწყდებიან და რაც ხშირად ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით მათ არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს, ქალაქად მდებარე სკოლებთან შედარებით.

სალომე გორგოძე

„თვითონ სკოლების მართვა დღეს არ არის მაინცდამაინც დემოკრატიული. თავისუფლება კი მოითხოვს დემოკრატიულ მართვას, იმისათვის რომ გამჭვირვალე იყოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა მიიღონ სკოლებმა ავტონომიის პირობებში.“

სალომე გორგოძე

ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება, რომელიც თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება ყველა ბავშვისთვის განათლების ერთიანი ეროვნული სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომლის უზრუნველყოფაც მთავრობას მომდევნო წლებში აქვს მიზნად დასახული.

სალომე გორგოძე

რატომ გაუჩნდა ადგილობრივ მოსახლეობას უსამართლობის განცდა? რატომ აპროტესტებენ კანიონის გასხვისებას? რა არის მათი მოთხოვნები და როგორ აპირებენ პროტესტის გაგრძელებას? –  „პუბლიკა“ ადგილობრივ ცოტნე თვარაძეს ესაუბრა,  რომელიც აქტიურადაა ჩართული როგორც საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში, ასევე კომპანიისა თუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრებში.

სალომე გორგოძე

ბავშვთა უფლებადამცველები, სხვა პასუხისმგებელ უწყებებთან ერთად, ყურადღებას ამახვილებენ სკოლის ადმინისტრაციის როლსა და პასუხისმგებლობაზე. რა ინფორმაციას ფლობდა სკოლა მომხდარის შესახებ? რა უნდა სცოდნოდა სკოლას? რა პასუხისმგებლობა ეკისრება სკოლის დირექტორს? რა გააკეთა სკოლის ადმინისტრაციამ, როცა ბავშვი კვირების განმავლობაში სკოლაში არ გამოცხადდა? რატომ არ აცნობა მან პოლიციას და სოციალურ სამსახურს

სალომე გორგოძე

„აქ საუბარი ხომ არ არის დირექტორად დანიშვნაზე“,- ამბობს გიორგი ჭაუჭიძე და განმარტავს, რომ აქ საუბარია სამეურვეო საბჭოებისთვის მრავალფეროვანი, კონკურენტული არჩევანის შესაძლებლობაზე, რათა წარდგენილი კანდიდატებიდან აარჩიოს საუკეთესო, მისი შეფასებით კი მიღებული გადაწყვეტილებით „კანდიდატად წარდგენაზეც თქვეს უარი, თქვეს, რომ არ შეიძლება ეს კაცი წარუდგეს სამეურვეო საბჭოსო, დარწმუნებული ვარ, დიდი ალბათობით არც ამირჩევდნენ და ასე რატომ მოქცნენ მართალა მაინტერესებს, კანდიდატად წარდგენას წინ რაღა ედგა? სამეურვეო საბჭოსთვის ჩემი პრეზენტაცია რამეს დააშავებდა?“

სალომე გორგოძე

ცენტრის ბენეფიციართა მშობლები აცხადებენ, რომ მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია  მათი შვილების სხვადასხვა ლიცენზირებულ ცენტრში გადანაწილება და მოითხოვენ, ცენტრისთვის ალტერნატიული ფართი C კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოინახოს.

სალომე გორგოძე

უსაფრთხოების ექსპერტების შეფასებით, თბილისში ლიფტების უსაფრთხოების სისტემა მოშლილია. ძველი ლიფტები, რომლებსაც ექსპლუატაციის ვადა წლებია, უკვე გასული აქვთ, ყოველწლიურად მოსახლეობისთვის კიდევ უფრო სახიფათო ხდება. არსებული პრობლემის მოგვარება კი თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე სახელმწიფოს თანამონაწილეობის გარეშე, მხოლოდ მოსახლეობის - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინდივიდუალური ძალისხმევით ვერ მოხერხდება.

სალომე გორგოძე

„მთავარი პრობლემა, რასაც თემის წევრები ხვდებიან, არის ინფორმაციის უკმარისობა და ინფორმაციული ვაკუუმი. ხშირ შემთხვევაში, რაც ხდება, არაფერი ვიცით ხოლმე. ზემოთ მიღებული კანონები ჩვენამდე არ ჩამოდის და გზაში უჩინარდება“. 

სალომე გორგოძე

სიმონ ჯანაშიას თქმით, პრობლემა ის კი არ არის, რომ სისტემაში შემოდის ახალი დიაგნოსტიკური შეფასება, პრობლემაა - ვის და რა ფორმით შემოაქვს ეს შეფასება. მისივე განმარტებით, ტესტს რომ სკოლებს სთავაზობდნენ, მაგალითად, უნივერსიტეტები და არა სახელმწიფო, ნაკლებად იარსებებდა რისკი იმისა, რომ სკოლების მხრიდან ეს ტესტირება აღქმული იქნება, როგორც კონტროლის მექანიზმი.

სალომე გორგოძე

თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ სატრანსპორტო რეფორმის ფარგლებში პირველი ეტაპი, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებას გულისხმობდა, „წარმატებით დასრულდა“. ახლა კი იმისათვის, რომ განახლებული ტრანსპორტით მოსახლეობამ სწრაფად და შეუფერხებლად შეძლოს გადაადგილება, საგზაო ინფრასტრუქტურაა მოსაწესრიგებელი. ამ მიზნით მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მართალია, ქალაქში გადაადგილებას ართულებს და „დისკომფორტს იწვევს“, მაგრამ, როგორც თბილისის მერი ამბობს, „აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების გარეშე, შეუძლებელია ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება“.

სალომე გორგოძე

თერაპევტები ამბობენ, რომ მათი ანაზღაურება თითო თერაპიაზე, საშუალოდ, 6-10 ლარის ფარგლებში მერყეობს, რაც ფასების ზრდისა და ინფლაციის გათვალისწინებით, ძალიან მწირი ანაზღაურებაა და პროგრამიდან კვალიფიციური კადრების გადინებას განაპირობებს.

სალომე გორგოძე

„დეზინფორმაცია და გამავრცელებლები ყოველთვის იარსებებდნენ, მაგრამ ამ კრიტიკული უნარითა და ტექნიკის ცოდნით, იმის სწავლებით, თუ რა შეკითხვები უნდა დავსვათ და როგორ მოვიქცეთ, როდესაც საეჭვო ინფორმაციას ვხვდებით, ჩვენ გავწყვეტთ დეზინფორმაციის გავრცელების ჯაჭვს“. 

სალომე გორგოძე

ბევრ შემთხვევაში, მკაცრი სასჯელი არ არის კონკრეტული შედეგის მომტანი. ამან შეიძლება მოკლევადიანი შედეგი მოგვიტანოს, მაგრამ მას თუ არ ახლავს რესოციალიზაციის პროგრამები, რეაბილიტაციის პროგრამები, თუ არ მუშაობს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, სპეციალური გუნდი მსჯავრდადებულთან, პენიტენციურ დაწესებულებასა და მართლმსაჯულების სისტემაშიც, განმეორებითი დანაშაულის რისკმა შეიძლება მოიმატოს კიდეც, არამცთუ დაიკლოს. 

სალომე გორგოძე

თუმცა, დღემდე სიახლე ამ მიმართულებით სამინისტროს არ დაუანონსებია. ამ პროცესთან დაკავშირებით ვადებსა და რეფორმაზე დამატებითი ინფორმაციის გარკვევის მიზნით „პუბლიკამ“ შეკითხვებით განათლების სამინისტროს მიმართა, თუმცა, შეკითხვებზე პასუხი არ მოგვაწოდეს.

სალომე გორგოძე

„აპრიორი უნდა მივიღოთ, რომ დანაკარგები არის და დავგეგმოთ, რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს დანაკარგები დავძლიოთ... დღეს ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ სადიაგნოსტიკო ტესტი, რომელიც გვეტყვის სტანდარტთან მიმართებაში, სად არიან მოსწავლეები, მაგრამ დანაკარგზე და მის სიზუსტეზე საუბარი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება“.

სალომე გორგოძე

Erasmus+  ეროვნული ოფისის ხელმძღვანელს, ლიკა ღლონტს 13-წლიანი მუშაობის შემდეგ, კონტრაქტი აღარ განუახლეს. ღლონტი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას თავის პოლიტიკურ შეხედულებებსა და სოციალურ ქსელში კრიტიკული შინაარსის პოსტებს უკავშირებს.

სალომე გორგოძე

2021 წლიდან 2022 წლის იანვრის ჩათვლით თბილისში ნამწვით გარდაცვლილი 21 ადამიანიდან 18 ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობდა

პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ქვეყანაში ეპიდვითარების მართვასთან დაკავშირებით უამრავი კითხვა ისმის, მაგრამ უმთავრესი საკითხი -  როგორ ვმკურნალობთ კლინიკებში კოვიდინფიცირებულ პაციენტებს, როგორ ხდება ამის შეფასება, ვის მიერ და რა ვიცით ამ პროცესის შესახებ, ჯერ კიდევ ღიად რჩება.

სალომე გორგოძე

„ჩვენს ქვეყანაში სექსუალური განათლება მოსახლეობას სხვადასხვაგვარად ესმით“,- ვკითხულობთ ანგარიშში და აქვე განმარტებულია, რომ სექსუალური განათლება საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მიერ განიხილება ვიწრო კონტექსტში და დაკავშირებულია მხოლოდ სქესობრივი კონტაქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებასთან.

სალომე გორგოძე

„კიდევ ერთი პრობლემაა ის, რომ როცა სახელმწიფო ვერ ელევა ინსტრუმენტს - აკონტროლოს შინაარსი, სახელმძღვანელოების ბაზარი, მიწოდება და ა.შ., შემდეგ ის ხდება პასუხისმგებელი ყველაფერზე. არ შეიძლება ბიუროკრატი პასუხისმგებელი იყოს იმაზე, თუ რას წერს ისტორიკოსი. მასწავლებელი თვითონ უნდა წყვეტდეს, როგორი ინტერპრეტაციით შეიტანს ამას კლასში. გარკვეული საზოგადოების მოთხოვნა, რომ ეს ყველაფერი დარეგულირდეს სწორი და ჭეშმარიტი ისტორიის წიგნებში ჩაწერით, ეს არის სწორედ საბჭოთა კავშირი. მეტი კითხვის დასმა არის საჭირო, იმისთვის, რომ ისე არ გამოვიდეს, დემოკრატიის სახელით დავაბრუნოთ ანტიდემოკრატიული სისტემის მუშაობა“.

სალომე გორგოძე

მიუხედავად განათლების სამინისტროს მხრიდან არაერთგზის გაცხადებული მიზნისა, რომ სკოლაში მხოლოდ ის პედაგოგები უნდა დარჩენილიყვნენ, რომლებსაც საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენცია გამოცდით ჰქონდათ დადასტურებული, ამ მიზნის აღსრულება არაერთხელ გადავადდა. რაც, დარგის სპეციალისტების შეფასებით, პოლიტიკური ინტერესებით ნაკარნახევს უფრო ჰგავდა, მაგალითად, წინასაარჩევნოდ ათეულობით ათასობით პედაგოგთა ელექტორატის განაწყენების შიშს, ვიდრე მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას.

სალომე გორგოძე

სკოლებში მოსწავლეთა კვების უზრუნველყოფა მსოფლიოს ბევრი ქვეყნისთვის ნაცნობი და გამოცდილი პრაქტიკაა, რაც ერთ-ერთ ეფექტიან გზად განიხილება ბავშვებისა და მათი ოჯახების სოციალური დაცვისთვის.

სალომე გორგოძე

რა სისტემურ პრობლემებზე მიუთითებს ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის გარშემო განვითარებული მოვლენები? რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ და რა ბერკეტები რჩებათ ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, რომლებიც პროცესს ადვოკატირებას უწევენ? „პუბლიკა“ ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ პროექტების ხელმძღვანელს, ნანა გოჩიაშვილს ესაუბრა.

სალომე გორგოძე

ბოლო რამდენიმე დღეა  სოციალური ქსელის ერთ-ერთი აქტუალური სადისკუსიო თემა ვაქცინის კომერციალიზაციაა. ერთი მხრივ მსჯელობენ იმაზე, რამდენად რეალურია მსოფლიოში არსებული ვაქცინის დეფიციტის ფონზე კერძო სექტორის ინიციატივის განხორციელება, მეორე მხრივ კი - საუბარია იმ რისკებზე, თუკი კერძო სექტორი ვაქცინას შემოიტანს, ხომ არ გაჩნდება საფრთხე, რომ ვაქცინა, შეხვდება მათ, ვისაც ამის ფინანსური საშუალება აქვს, ყველაზე მოწყვლადი ფენა კი ამ შესაძლებლობას ვერ გამოიყენებს.

სალომე გორგოძე

ფარმაცევტული კომპანია AstraZeneca-სა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი ვაქცინის გამოყენებაზე ევროპის წამლების სააგენტომ (EMA) 29 იანვარს გასცა ნებართვა. ვაქცინა ევროკავშირის მასშტაბით ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის დაუშვეს.

სალომე გორგოძე

მას შემდეგ, რაც სწავლის საკლასო ოთახებში გაგრძელების შესახებ კონკრეტული თარიღები გახდა ცნობილი, მშობლებისთვის დღის წესრიგში ბევრი კითხვა არსებობს, რომელიც ერთი მხრივ უშუალოდ სწავლა-სწავლების პროცესს უკავშირდება, მეორე მხრივ კი უსაფრთხოებას.

სალომე გორგოძე

მშობლები მოითხოვენ, მთავრობამ წარმოადგინოს თანმიმდევრული გეგმა, რომელიც მაქსიმალურად მოემსახურება ბავშვების საუკეთესო ინტერესს, გაითვალისწინებს მშობლებისა და პედაგოგების მდგომარეობას და არ დატოვებს განათლების, ზრუნვისა და განვითარების სერვისების მიღმა მათ შვილებს.

სალომე გორგოძე

პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაციით, მედიაციის პროცესი რომელიც 7 ოქტომბრიდან დაიწყო უშედეგოდ დასრულდა – შპს „ქართულმა სახლმა“ სამსახურიდან გაათავისუფლა კოლექტიური დავის მონაწილე 4 თანამშრომელი, დასაქმებულთა ნაწილი კი დააჯარიმა ხელფასის 49%-ის ოდენობით.

სალომე გორგოძე

მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიისას, სამოქალაქო სექტორის შეფასებით, კვლავ გადაულახავ პრობლემად რჩება საჯარო სკოლების პერსონალის, დირექტორებისა და მასწავლებლების პოლიტიკურ კამპანიაში ჩართვა და ზეწოლის ბერკეტად სამსახურის შენარჩუნების გამოყენება.

სალომე გორგოძე

რა რესურსები აქვს ამ ეტაპზე ჯანდაცვის სამინისტროს პანდემიის სამართავად? კორონავირუსის ყოველდღიური მზარდი დადასტურებული შემთხვევების კვალდაკვალ, რამდენი კლინიკა, საწოლი, სასუნთქი აპარატი და ექიმია მობილიზებული პანდემიის სამართავად? რა რესურსის მობილიზებაა შესაძლებელი კერძო სექტორიდან?

სალომე გორგოძე

„შეუშვით მაღალკლასელები სკოლებში“ - სოციალურ ქსელში მშობლების ის ნაწილი გაერთიანდა, რომელიც მიიჩნევს, რომ დაბალკლასელების მსგავსად, უფროსკლასელების მშობლებსაც უნდა ჰქონდეთ არჩევნის საშუალება, გაკვეთილზე დაესწრონ ბავშვები თუ ონლაინსწავლა განაგრძონ.

სალომე გორგოძე

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ექთნის, ნონა ზანდარაშვილის გათავისუფლება იაშვილის სახელობის კლინიკიდან უკანონოდ მიიჩნია და მოპასუხე მხარეს მისთვის 18 თვის განაცდურის ანაზღაურება დააკისრა.

სალომე გორგოძე

ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის მიზანს წარმოადგენს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის გამოვლენა, მისი მდგომარეობის შეფასება და ძალადობის შესახებ საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში – შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება. ამ მოქმედებების დროულობა და მოქნილობა, თავის მხრივ უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის დროულ იდენტიფიცირებასა და შესაბამისი უწყებების მხრიდან სათანადო რეაგირებას.

სალომე გორგოძე

გასულ კვირას 2020 წლის სკოლის ლიდერობის ეროვნული კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. გრანპრის მფლობელი ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ საჩხერის №2 საჯარო სკოლის დირექტორი, ლიკა გომართელი გახდა. სკოლას, რომელშიც 600 მეტი მოსწავლე სწავლობს, ლიკა გომართელი 2014 წლიდან ხელმძღვანელობს. ინტერვიუს მიმდინარეობისას მიმოვიხილეთ მათი სასკოლო გამოწვევები და ის გამოცდილება, რომელიც საჩხერის მე-2 საჯარო სკოლას გამორჩეულს ხდის. მან მოგვიყვა, რატომ და როდის დაუკავშირა პროფესიული საქმიანობა სკოლას;

სალომე გორგოძე

ანა თავხელიძემ 2018 წლის ივლისში თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის მიმართულებით, სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა. თემა ქართულ სისხლის სამართალში აუცილებელი მოგერიების გენდერულ ანალიზს შეეხებოდა. როგორც ანა გვიყვება, თემის შინაარსიდან გამომდინარე მოლოდინი ჰქონდა, რომ კომისიის წევრებთან ექნებოდა ცხარე, ჯანსაღი დისკუსია, თუმცა, როგორც ამბობს, ამის ნაცვლად კომისიის წევრების მხრიდან პირადი შეურაცხყოფა მოისმინა.

სალომე გორგოძე

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ არსებული ხარვეზები არ უნდა გამხდარიყო სკოლისთვის ავტორიზაციის გაუქმების საფუძველი. საბჭოს გადაწყვეტილება კი მათი შეფასებით, დაუსაბურთებელი და არაობიექტური იყო.  მათი თქმით, სკოლისთვის ავტორიზაციის გაუქმების საფუძველი გახდა ისეთი ხარვეზები, რომელთა შემთხვევაშიც საბჭო სხვა დაწესებულებების მიმართ მხოლოდ რეკომენდაციითა და გამოსწორების ვადის მიცემით შემოიფარგლებოდა.

სალომე გორგოძე

გასულ კვირას ცნობილი გახდა „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ 5 ფინალისტის ვინაობა. „პუბლიკა“ ფინალისტებს მათი პედაგოგიური პრაქტიკის შესახებ ესაუბრა; გამოჰიკთხა, რა შესაძლებლობებისა და გამოწვევების წინაშე აყენებს მათ ქვეყნის საუკეთესო ხუთ მასწავლებელს შორის ყოფნა.

სალომე გორგოძე

საჩხერის ილია ჭავჭავაძის სახელობის მე-2 საჯარო სკოლა „მსოფლიო განათლების კვირეულის“ მონაწილე გახდა. ის ერთ-ერთი იქნება მსოფლიოს 100 სკოლას შორის, რომლებიც 5-9 ოქტომბერს გამართულ ონლაინკონფერენციაზე საკუთარ გამოცდილებასა და საუკეთესო პრაქტიკას საერთაშორისო აუდიტორიას გაუზიარებენ.

სალომე გორგოძე

თითქმის სამი წელია, ჰამიდ სადიკოვის ძველი წიგნებით სავსე, პატარა მაღაზია რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში მდებარეობს. პანდემიის გამო ჰამიდს რამდენიმე თვის განმავლობაში მაღაზიის დაკეტვა და საქმიანობის შეჩერება მოუხდა, ისევე როგორც მის ნაცნობ ბევრ სხვა ბუკინისტს, რომლებიც ძირითადად მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიებზე ძველი წიგნებით ვაჭრობდნენ.

სალომე გორგოძე

კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მარტიდან, ქვეყნის მასშტაბით, როგორც საჯარო, ისე კერძო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი შეწყდა. კერძო ბაღების ხელმძღვანელებსა და აღმზრდელებს დღემდე არ აქვთ კონკრეტული პასუხი, როდიდან და რა პირობებით შეძლებენ საქმიანობის განახლებას. მათი თქმით, არსებული გაურკვევლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, თუ რამდენად მოახერხებენ მომავალში კერძო ბაღები ფუნქციონირებას,- მათ მძიმე ტვირთად აწევთ ფინანსური ვალდებულებები, არსებობს მაღალი რისკი იმისა, რომ მნიშვნელოვნად შეუმცირდეთ აღსაზრდელების რაოდენობა, ისევე როგორც დაკარგონ კვალაიფიციური ადამიანური რესურსი.

სალომე გორგოძე

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ „პუბლიკისთვის“ მოწოდებული ინფორმაციით, დღესდღეობით პრაქტიკოსი ექთნის, საექთნო საქმისა და ექთნის თანაშემწის შემსწავლელ პროგრამებს დედაქალაქსა და რეგიონებში 23 კერძო და 7 საჯარო პროფესიული სასწავლებელი ახორციელებს.

სალომე გორგოძე

მიმდინარე კვირაში „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ კონკურსის ათი ფინალისტი გამოვლინდა. „პუბლიკა“ რამდენიმე მათგანს დაუკავშირდა შეკითხვებით: რა შესაძლებლობებისა და გამოწვევების წინაშე აყენებს მათ ქვეყნის საუკეთესო ათ მასწავლებელს შორის ყოფნა? რა საჭიროებების წინაშე აღმოჩნდნენ მათი სკოლები, მოსწავლეები დისტანციური სწავლებისას და როგორ გაუმკლავდნენ სირთულეებს?

სალომე გორგოძე

ექთნების შრომითი პირობები ჩვენს ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელებამდეც არ იყო სახარბიელო,- ამას ხაზს უსვამენ დარგის სპეციალისტები. მძიმე სამუშაო დატვირთვა, დაბალი ანაზღაურება, კადრების დეფიციტი, გამოწვევები პროფესიული მომზადების კუთხით - არასრული ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, რომლებიც ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლის - ექთნების საქმიანობაში უკვე წლებია დღის წესრიგში დგას.

სალომე გორგოძე

მომდევნო კვირის ბოლოს სკოლებში სასწავლო პროცესი ოფიციალურად სრულდება. მოსწავლეებმა წლიური შეფასებები უნდა მიიღონ. რამდენიმე კვირის წინ განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა წარმოადგინა გეგმა - რა მეთოდით შეძლებენ სკოლები მოსწავლეების შეფასებას.

სალომე გორგოძე

განსხვავებული და მრავალფეროვანია ის მიდგომები და საქმიანობები, რომლებსაც თითოეული დირექტორი სკოლის მართვისა და ხარისხიანი სწავლა-სწავლების პროცესის წარმართვისთვის იყენებს, რაც თავის მხრივ განპირობებულია იმ ინდივიდუალური საჭიროებებითა და შესაძლებლობებით, რომლებითაც თითოეული სასკოლო საზოგადოება ხასიათდება.

სალომე გორგოძე

ყველაფერი 20 მარტს დაიწყო. პარასკევი დღე იყო. სამსახურიდან დაბრუნებულმა თავი სუსტად იგრძნო, მოგვიანებით კი, როცა სიცხე 38-ს გადასცდა, სასწრაფო გამოიძახა.

სალომე გორგოძე

რამდენად მზად შეხვდა განათლების სისტემა ონლაინსწავლებაზე გადასვლის საჭიროებას – ერთი მხრივ, რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა სასკოლო საზოგადოება – მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები და მეორე მხრივ, რა შესაძლებლობები აქვთ სკოლებს არსებულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად?

სალომე გორგოძე

„პუბლიკა“ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეს, მანანა რატიანს იმ ძირითადი საკითხების შესახებ ესაუბრა, რომლებიც მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესს სქემის არსებული დოკუმენტისგან განასხვავებს.

სალომე გორგოძე

დღესდღეობით სკოლებში 12 255 პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე პედაგოგი ასწავლის. ისინი მომავალი სასწავლო წლიდან პროფესიაში დარჩენას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებენ, თუ სტატუსს აიმაღლებენ. კერძოდ, მოქმედი რეგულაციით, იმისათვის, რომ პრაქტიკოსი პედაგოგი კარიერულად მომდევნო საფეხურზე გადავიდეს და უფროსი მასწავლებლის სტატუსი მიიღოს, მან 19 კრედიტქულა უნდა დააგროვოს.

სალომე გორგოძე

დღესდღეობით საბავშვო ბაღებში დასაქმებული პერსონალის დიდ ნაწილს არ აქვს კვალიფიკაცია, ან ისეთი კვალიფიკაცია აქვს, რომელიც ბავშვთა ადრეულ აღზრდასა და განათლებას არ უკავშირდება,-   გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიში, რომელშიც საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის კვლევის შედეგებია მოცემული, აჩვენებს, რომ 57 მუნიციპალიტეტიდან მოპოვებული მონაცემების მიხედვით, აღმზრდელთა 44% არაკვალიფიციურია.

სალომე გორგოძე

მიმდინარე სასწავლო წლის დასაწყისიდან პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე 6 365 პენსიონერმა პედაგოგმა სკოლა დატოვა. ამავე პერიოდისთვის ბოლო წლების განმავლობაში სკოლებში ყველაზე მეტი - 4080 - ვაკანტური ადგილი გაჩნდა. დარგის სპეციალისტების შეფასებით განათლების სისტემაში, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი საკადრო ბრუნვა არ მომხდარა, ეს ინიციატივა ის იშვიათი შემთხვევა იყო, როდესაც სამინისტროს მხრიდან მასწავლებლის პროფესიიდან გასვლის მექანიზმზე დაიწყო საუბარი. თუმცა, მათივე შეფასებით, მნიშვნელოვანია სისტემიდან გასვლის მექანიზმის გარდა, არსებობდეს ერთი მხრივ, როგორც მასწავლებლის პროფესიაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის გააზრებული პოლიტიკა, მეორე მხრივ კი - კვალიფიციური კადრების შენარჩუნების მექანიზმები.

სალომე გორგოძე

„შენების მოძრაობის“ თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი „პუბლიკასთან“ საუბრისას განმარტავს, რომ მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების იდეა გერმანული პრინციპების საფუძველზე შედგენილი კანონპროექტის ნაწილია, რომელიც ოპოზიციამ ხელისუფლებას წარუდგინა და პარლამენტშია დარეგისტრირებული.

სალომე გორგოძე

„ახალი სკოლის მოდელის“ ფარგლებში სასკოლო ცხოვრებაში გაჩნდა ახალი რგოლი - მხარდამჭერთა ჯგუფი, რომელიც  სკოლის ბაზაზე პედაგოგებს რამდენიმე მიმართულებით უწევს კონსულტაციას - სასკოლო სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვა, სკოლის მართვის ეფექტური მიდგომის განვითარება, სწავლის პროცესში ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირება.

სიახლე